Kontrolujete si doma krvný tlak? Ideálne je hodnoty sledovať sedem dní po sebe

Kontrolujete si doma krvný tlak? Ideálne je hodnoty sledovať sedem dní po sebe
Zdroj foto: TARS/Lukáš Grinaj
Lekári odporúčajú poznať hodnoty svojho tlaku krvi, keďže hypertenzia nebolí.

„Práve hodnoty namerané v domácom prostredí veľmi dobre odzrkadľujú, či vás lieky na tlak dostatočne chránia - napríklad pred cievnou mozgovou príhodou, infarktom srdca alebo poškodením obličiek. Ak lieky náhodou ešte neužívate, viete zistiť, či už tlak potajme nezaťažuje váš srdcovo-cievny systém,“ uviedla všeobecná lekárka Adriana Šimková.

Pri meraní tlaku krvi platí podľa jej slov zopár zásad, aby merania boli čo najsprávnejšie. Pred každým meraním by mal pacient sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať. Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov. Počas celého merania sa ruka nedvíha. Na zjednodušenie monitoringu krvného tlaku má verejnosť možnosť stiahnuť si na webovej stránke Únie pre zdravšie srdce dotazník – záznamník. Ideálne je tieto hodnoty sledovať sedem dní po sebe.

Hodnoty krvného tlaku sa uvádzajú v milimetroch ortuti. Táto jednotka sa označuje ako mm Hg. Hypertenzia nastáva vtedy, ak je krvný tlak dlhodobo v hodnotách nad 140/90 mmHg, prípadne u diabetikov nad hodnotami 130/90 mmHg. Normálna hodnota je u väčšiny ľudí pod 130/80 a optimálna hodnota pod 120/80. Liečba môže byť nefarmakologická, spočíva v režimových opatreniach a zmenách životného štýlu. Pri farmakologickej liečbe sa užívajú lieky na znižovanie krvného tlaku.

"Dôležité je, aby liečba bola každému pacientovi 'ušitá na mieru' a svojvoľne sa z pacientovej strany neprerušovala," zdôraznila Eva Goncalvesová, primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych ochorení v Bratislave.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá