Rezort chce podporiť prácu v zariadení sociálnych služieb, zvýši príspevok za opatrovanie

Rezort chce podporiť  prácu v zariadení sociálnych služieb, zvýši príspevok za opatrovanie
Zdroj foto: TASR/Ján Siman
Štát zvyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Michaela Slivková Kirňaková.

Podľa nej ministerstvo iniciovalo toto zvýšenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Rovnako to podľa jej slov platí aj pre osoby, ktoré v roku 2022 dovŕšia vek potrebný na získanie starobného dôchodku. 

S novou výškou príspevku môžu ZSS rátať od januára budúceho roka. Z rozpočtovej kapitoly rezortu práce pôjde na tento účel dodatočne takmer 15 miliónov eur.

Lepšie finančné ohodnotenie za osobnú starostlivosť v ZSS má podľa nej predovšetkým pomôcť fungovaniu celého systému sociálnych služieb a zvýšiť status v pomáhajúcich profesiách, k čomu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení.  Zvýšením príspevku chce MPSVR SR podporiť túto prácu a zabrániť možnému kolapsu v poskytovaní sociálnej starostlivosti.

"Zvlášť v poslednom období spojenom s pandémiou pracovali zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb vo veľmi zložitých podmienkach, so psychickou záťažou a vysokým pracovným nasadením, často nad rámec svojho pracovného času a na úkor vlastných rodín. Beriem toto zvýšenie ako ďalšie ocenenie ich práce," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).  

Zvýšenie prihliada na vývoj a výšku minimálnej mzdy

Hovorkyňa doplnila, že zvýšenie príspevku prihliada predovšetkým na vývoj a výšku minimálnej mzdy v tomto roku. Jeho výška je odstupňovaná na základe odkázanosti konkrétnej osoby na pomoc inej osoby a zohľadňuje, či ide o pobytovú alebo ambulantnú formu pomoci.

Dodala, že výška príspevku pri pobytových službách na rok 2022 predstavuje násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021, teda 623 eur. Konkrétne 0,2-násobok sumy minimálnej mzdy pri 2. stupni odkázanosti, 0,45-násobok sumy minimálnej mzdy pri 3. stupni odkázanosti, 0,6-násobok sumy minimálnej mzdy pri 4. stupni odkázanosti, 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy pri 5. stupni odkázanosti a 1,05-násobok sumy minimálnej mzdy pri 6. stupni odkázanosti. 

Pri ambulantnej starostlivosti je výška príspevku na úrovni asi dvoch tretín z príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá