Slovensko sa vyhne pokute, novela zákona o odpadoch prešla

Aktualizované:
Slovensko sa vyhne pokute, novela zákona o odpadoch prešla
Zdroj foto: SITA
Slovenská republika sa vyhne pokute. Poslanci Národnej rady SR dnes totiž 86 hlasmi schválili novelu zákona o odpadoch, ako nám to prikazovala smernica EÚ. Právna norma bola prijímaná v skrátenom legislatívnom konaní.

Povinnosť transponovať európsku smernicu týkajúcu sa nakladania s odpadom sme mali už od konca roku 2010. Za nesplnenie úlohy nám hrozila pokuta od Európskej komisie 17.000 eur denne. Prevzatie rámcovej smernice si vyžiadalo zmenu niektorých zákonných definícií a súčasne zavedenie nových zákonných definícií pre nové pojmy v súlade s textom rámcovej smernice.

Dochádza k zmene v hierarchii odpadového hospodárstva, pričom dôraz sa má klásť na predchádzanie vzniku odpadu a na znižovanie nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí s cieľom zvyšovania efektívnosti využitia odpadu ako zdroja. K návrhu tzv. malej novely zákona o odpadoch v novej podobe bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní doručených 435 pripomienok, z toho 229 závažných.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá