Kedy môže SBS overovať totožnosť, kontrolovať tašky, zadržať vás či použiť silu?

Aké sú práva a povinnosti SBS pri vstupe a výstupe z chránených objektov a aké pri kontrole zákazníkov v obchodoch? Môžu vás požiadať o kontrolu totožnosti? Majú právo prehľadať vám osobnú batožinu? V akom prípade môžu obmedziť vašu osobnú slobodu a môžu pri tom použiť donucovacie prostriedky? Pozrite si reláciu Ide o právo s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH.

Viac z relácií Ide o právo nájdete na Pravda.sk.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá