Na kúpaciu sezónu budú dohliadať regionálne úrady verejného zdravotníctva

Na kúpaciu sezónu budú dohliadať regionálne úrady verejného zdravotníctva
Zdroj foto: TASR/Pavol Zachar
Rekreačné kúpanie budú počas tohtoročnej sezóny poskytovať umelé a prírodné kúpaliská či prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru budú mať do 15. septembra na starosti regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Laboratórne analýzy

Počas kúpacej sezóny budú RÚVZ monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. 

"Od sezóny 2020 je vypustená voda z vodnej nádrže Ružiná, pričom obe lokality - Ružiná pri obci Divín a Ružiná pri obci Ružiná, nebudú z dôvodu rekonštrukcie vodnej nádrže počas tejto sezóny využívané verejnosťou na kúpanie ani monitorované," upresnila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.

RÚVZ povolili tiež prevádzku dvoch prírodných kúpalísk v Banskobystrickom kraji. Ide o Teplý vrch - Pláž Ormet a Zelená voda - Kurinec. O povolenie na prevádzku požiadali ďalšie štyri prírodné kúpaliská. "Zatiaľ výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na lokalitách Slnečné jazerá - Senec a Zlaté piesky v Bratislavskom kraji. 

Vzorky vody boli odobraté z Liptovskej Mary - Liptovského Trnovca, pričom výsledky nie sú zatiaľ k dispozícii," dodala Račková.

Čo všetko budú monitorovať?

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, teda bez prevádzkovateľa. Račková upozornila, že vo vodnej nádrži Ružín analýza ukázala zvýšený počet baktérií. Predsezónna kontrola potvrdila podľa jej slov nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj vo Vinianskom jazere.

RÚVZ budú monitorovať aj letné kúpaliská a sezónne bazény. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory. Celkovo bude sledovaných 209 umelých kúpalísk so 658 bazénmi, z toho 189 s termálnou vodou a 469 s netermálnou vodou. 

Podľa Račkovej povolenie na prevádzku dostalo k 11. 6. zatiaľ len 196 bazénov. Postupne by ich počet mal rásť. "Na mnohých kúpaliskách sa v týchto dňoch ešte stále realizujú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre zahájenie prevádzky," vysvetlila Račková.

Budú mimo prevádzky

Tento rok budú mimo prevádzky kúpaliská Aqua - Relax Lívia v Brezne-Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri penzióne Čachovo v obci Selce, vonkajší krytý bazén pri hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, letné kúpalisko Triton v Košiciach, kúpalisko Moldava nad Bodvou, vonkajší letný areál Mestskej krytej plavárne v Košiciach, kúpalisko Zlaté Moravce, termálne centrum Galandia Galanta, kúpalisko Čalovec, verejné kúpalisko Poltár, 

nekrytý letný bazén SO 03 Paľkov na Zemplínskej Šírave, nekryté kúpaliská Malé Raškovce 59, kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, termálne kúpalisko Katarína v Kremnici. Bazény pri hoteli Studnička v Námestove sú využívané len na súkromné účely.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá