Beblavý chce ponechať krajské školské úrady

Beblavý chce ponechať krajské školské úrady
Zdroj foto: SITA
Krajské školské úrady, ktorých zánik spolu s ďalšími inštitúciami predpokladá vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, by mali ostať zachované.

Tvrdí to poslanec SDKÚ-DS Miroslav Beblavý, ktorý na úvod tretieho rokovacieho dňa ôsmej schôdze parlamentu predložil k právnej norme pozmeňujúci návrh zachovávajúci krajské školské úrady.

Podľa jeho slov sa ich zrušením dosiahne len minimálna finančná úspora. "Výsledkom bude návrat k neodbornému riadeniu v regionálnom školstve, ako tomu bolo v rokoch 1994 až 1998, a s tým spojené finančné škody, ktoré majú potenciál dokonca prevýšiť už beztak minimálnu úsporu, ktorá sa má dosiahnuť zrušením krajských školských úradov," tvrdí v návrhu Beblavý.

Ak tieto inštitúcie zaniknú, podľa Beblavého ministerstvo školstva bude môcť zasahovať do riadenia na regionálnej úrovni len minimálne, nakoľko fakticky bude výkon činnosti podliehať vôli prednostu obvodného úradu v sídle kraja. "Takýto stav je nielen nežiaduci, ale aj v rozpore so záväzkom obsiahnutým v programovom vyhlásení vlády, kde je uvedené, že pozornosť sa zameria na rozvíjanie a skvalitňovanie ľudských zdrojov, osobitne zvyšovaním odborných a osobnostných kompetencií zamestnancov rezortu školstva," uvádza Beblavý.

Martin Chren (SaS) chce svojím pozmeňujúcim návrhom docieliť, aby obvodné úrady aj špecializované obvodné úrady v sídle kraja mali povinnosť mať každú pracovnú stredu od 08.00 do 18.00 h stránkové hodiny pre styk s verejnosťou. Opozičný poslanec chce takto docieliť otvorenejšiu verejnú správu a zlepšenie služieb orgánov miestnej štátnej správy.

Návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe je prvým krokom komplexnej reformy štátnej správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). Právna norma predpokladá, že do konca roka zanikne 64 štátnych úradov. Ich pôsobnosť a kompetencie sa majú presunúť na iné štátne inštitúcie. Toto opatrenie má štátnemu rozpočtu už v budúcom roku ušetriť viac ako 3,2 milióna eur.

Podstatná časť zmien je venovaná napríklad krajským školským a stavebným úradom a územným vojenským správam. Ich pôsobnosť má prejsť na existujúce obvodné úrady v sídle kraja. Majetok štátu v správe týchto úradov sa zverí do správy ministerstva vnútra. Obdobne sa ministerstvu vnútra zveruje aj personálna pôsobnosť vo vzťahu k zamestnancom uvedených úradov.

Zrušené by mali byť krajské úrady životného prostredia, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ako aj krajské pozemkové, lesné a katastrálne úrady. Ich kompetencie sa presunú do príslušného špecializovaného orgánu nižšieho stupňa v pôsobnosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

O konečnej podobe zákona rozhodnú poslanci hlasovaním dnes. Následne sa začne diskusia o ponechaní tzv. koncesionárskych poplatkov za RTVS aj po 1. januári 2013 či o obmedzení telenákupu na lieky a zdravotné úkony. Na rad sa dostane aj séria návrhov ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD). Medzi nimi je aj opozíciou kritizovaný zánik rovnej dane.

Popoludní čaká na premiéra a ministrov pravidelná štvrtková Hodina otázok. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude vo svoje 15-minútovke odpovedať na otázku Antona Martvoňa (Smer-SD), ako hodnotí vnímanie Slovenska v zahraničí. Richard Vašečka (OĽaNO) je zase zvedavý, či je premiér presvedčený, že jeho vláda má mandát k tak ďalekosiahlym krokom smerom k eurointegrácii, ktorá znamená postupné vzdávanie sa suverenity SR a ktorá vysoko prekračuje úroveň integrácie, o ktorej rozhodovali občania v referende o vstupe do EÚ.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá