Europarlament odsúdil Babišov konflikt záujmov, vyzýva k ráznejším krokom

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok veľkou väčšinou hlasov odsúdili pokusy českej vlády o legalizáciu konfliktu záujmov predsedu vlády Andreja Babiša a vyjadrili znepokojenie nad politickým tlakom na nezávislé české médiá. Za prijatie právne nezáväzného uznesenia sa vyslovilo 505 poslancov, 30 hlasovalo proti a 155 sa zdržali hlasovania.

Uznesenie EP kritizuje aj zdĺhavý proces auditu EÚ a požaduje revíziu pravidiel s cieľom umožniť rýchlejšie vymáhanie neoprávnene vyplatených financií. Poslanci vyjadrili znepokojenie aj nad nedostatkami v podávaní správ EÚ, ktoré sťažujú identifikáciu konečného poberateľa finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, a preto požadujú štandardizovaný, verejne prístupný a interoperabilný digitálny systém podávania správ a monitorovania poskytovaných eurodotácií.

Môže ísť o porušenie zásad právneho štátu

Zákonodarcovia odsúdili pokusy českej vlády z marca 2020 o legalizáciu konfliktu záujmov predsedu vlády Andreja Babiša prostredníctvom ad hoc prijatej legislatívy. Zároveň vyjadrili hlboké znepokojenie nad súvisiacim politickým tlakom na nezávislé české médiá a na úrad generálneho prokurátora ČR. Podľa poslancov EP má nečinnosť českej vlády pri riešení konfliktu záujmov premiéra "negatívny vplyv na fungovanie českých štátnych orgánov a na dodržiavanie právnych predpisov EÚ". Parlament preto vyzval Európsku komisiu, aby celú situáciu preskúmala s dôrazom na prípadné porušenia zásad právneho štátu. Ak sa potvrdí, že k nim došlo, mala by komisia "aktivovať mechanizmus podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie," uvádza sa v uznesení EP.

"Všetky dôkazy, ktoré máme k dispozícii, naznačujú, že v Českej republike sú vážne systémové problémy, ktoré treba urgentne vyriešiť. Očakávame, že Európska komisia prijme jasné opatrenia na nápravu... a zabráni budúcim českým ministrom alebo predsedom vlád ovplyvňovať prideľovanie finančných prostriedkov EÚ v prospech spoločností patriacich ich rodinným príslušníkom alebo im samotným," uviedla nemecká europoslankyňa Monika Hohlmeierová, spravodajkyňa EP pre toto uznesenie.

Babišova rezignácia by bola adekvátna

Europoslanci považujú za neprijateľné, že český premiér je stále zapojený do rokovaní Rady EÚ o celoeurópskych programoch financovania, pričom je aj naďalej poberateľom platieb z rozpočtu EÚ v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky prostredníctvom koncernu Agrofert. Podľa EP treba zabezpečiť buď to, aby už Babiš nemal žiadne ekonomické záujmy v skupine Agrofert, alebo aby neboli tejto skupine poskytované nijaké európske financie. Ďalšou možnosťou by bolo zaistiť, aby sa Babiš ani ostatní členovia jeho vlády nepodieľali na rozhodovaní na úrovni EÚ, ktoré by sa mohli priamo alebo nepriamo týkať aj záujmov Agrofertu.

Adekvátnejší spôsob riešenia celého problému by však predstavovala "rezignácia z verejnej funkcie," uvádza sa v texte uznesenia EP. Poslanci tiež zdôraznili, že českí občania a daňoví poplatníci by nemali znášať dôsledky vyplývajúce z konfliktu záujmov predsedu vlády a vyzvali spoločnosti zo skupiny Agrofert, aby vrátili všetky dotácie prijaté nezákonne z európskeho alebo českého štátneho rozpočtu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá