Páchateľom obchodovania s ľuďmi bol len 15-ročný chlapec. Pomáhal svojmu otcovi

Páchateľom obchodovania s ľuďmi bol len 15-ročný chlapec. Pomáhal svojmu otcovi
Zdroj foto: TASR - MV SR (ilu)
Na Slovensku vlani po prvý raz zaznamenali detského páchateľa obchodovania s ľuďmi. Išlo o 15-ročného chlapca, ktorý trestnú činnosť páchal so svojím otcom. Celkovo vlani polícia vyšetrovala 28 prípadov obchodovania s ľuďmi, pričom v 15 obvinila 33 osôb. Väčšinu tvorili Slováci, jeden obvinený bol Rumun a jedna obvinená Poľka.

Zneužívajú zlé sociálne podmienky

Páchatelia konali väčšinou vo dvojici alebo jednotlivo, v troch prípadoch zaevidovali skupinu. Častejšie išlo o mužov ako ženy. Prípad otca so synom je jediný, keď bolo pohlavie v rámci dvojice rovnaké. 

"Ženy boli páchateľkami či spolupáchateľkami najmä v prípadoch sexuálneho vykorisťovania a núteného sobáša. V prípadoch núteného žobrania boli v roku 2020 páchateľmi s výnimkou dvoch žien len muži," priblížila Situačná správa pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v SR za rok 2020. Asi v polovici prípadov boli náborári známymi, prípadne boli rodinnými príslušníkmi obete. Nábor sa uskutočnil najmä osobným kontaktom.

Pri obchodovaní s ľuďmi páchatelia zneužívajú najmä zlé sociálne podmienky obetí a ich rodín. "Obetiam prisľúbia vysoké zárobky z pracovnej činnosti v domovskej krajine či dobre platenú prácu v zahraničí, prípadne obeť podvedú s prísľubom výkonu iného druhu práce. Nakoniec sú však nútené vykonávať inú prácu a za iných podmienok," opisuje správa. 

Koľko bolo stíhaných?

Aby obeť prinútili k vykonávaniu práce využívajú rôzne spôsoby, od donucovania, psychického nátlaku až po násilie, bitku, odopieranie stravy a základných hygienických potrieb, vyhrážky či podávanie omamných a psychotropných látok.

V relevantných prípadoch vedie polícia voči páchateľom aj finančné vyšetrovanie. "Vo všeobecnosti nám však známi páchatelia trestnej činnosti svoje zisky pochádzajúce z páchania tejto trestnej činnosti priebežne spotrebúvajú pre vlastnú potrebu," konštatuje sa v správe.

Na úrovni prokuratúr bolo podľa údajov Generálnej prokuratúry SR v roku 2020 stíhaných 25 páchateľov obchodovania s ľuďmi a obžalovaných 14 ľudí. Ani s jedným páchateľom nebola v roku 2020 uzatvorená dohoda o vine a treste. V porovnaní s rokom 2019 ide o viac ako polovičný pokles vo vykazovaných stíhaných a odsúdených osôb. Súdy právoplatne ukončili šesť prípadov, v rámci ktorých bolo právoplatne odsúdených desať osôb. Tri právoplatné rozsudky sa týkali núteného žobrania, dva sexuálneho vykorisťovania a jeden núteného sobáša dieťaťa.

Zdrojová krajina

Celkovo vlani identifikovali 62 obetí obchodovania s ľuďmi. Išlo o 27 mužov a 35 žien, z toho 16 detí. Slovensko zostalo naďalej krajinou pôvodu obetí, teda zdrojovou krajinou. Už tretí rok však zaznamenávajú aj zvýšenie identifikovaných obetí náborovaných a zároveň aj vykorisťovaných na Slovensku.

Situačnú správu pripravilo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR v spolupráci s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá