Nezamestnanosť na Slovensku stúpla, v úvode roka prekročila sedem percent

Nezamestnanosť na Slovensku stúpla, v úvode roka prekročila sedem percent
Zdroj foto: TASR
Nezamestnanosť v 1. štvrťroku ďalej rástla, bez práce bolo o štvrtinu viac ľudí ako pred rokom a miera nezamestnanosti stúpla na 7,1 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad SR.

Problém s výpočtami

Celkový počet nezamestnaných podľa Výberového zisťovania pracovných síl v 1. štvrťroku 2021 dosiahol 190.300 ľudí a medziročne sa zvýšil o 23,2 %. Miera nezamestnanosti sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšila o 1,5 percentuálneho bodu na úroveň 7,1 %.

Úrad však upozornil, že vo výberovom zisťovaní pracovných síl boli od roku 2021 vykonané zásadné zmeny metodiky vyplývajúce zo zmien v legislatíve EÚ, v dôsledku ktorých údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v časovom rade. Za účelom zabezpečenia aspoň hlavných charakteristík zmien trhu práce boli prepočítané do maximálnej možnej miery na novú metodiku základné medziročné indexy, nie však absolútne hodnoty v prvom štvrťroku 2020, či staršie dáta VZPS.

Trnava a Prešov

Počet nezamestnaných po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom sa zvýšil o 2,3 % na 194.200 osôb. V rámci krátkodobej nezamestnanosti sa zvýšila najmä nezamestnanosť v trvaní od šiestich do 11 mesiacov, medziročne sa počet osôb v tejto skupine zdvojnásobil.

Najviac nezamestnaných pribudlo do veku 49 rokov, predovšetkým v kategórii 35 - 49 ročných, v ktorej vzrástol počet ľudí bez práce o 39,8 %. Medziročné zvýšenie počtu ľudí bez práce v ďalších dvoch skupinách (u 25 - 34 ročných a u 15 - 24 ročných) sa pohyboval na úrovni 20 %.

"Počet nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti vzrástol o 1, 4 p. b. a tvoril 23,7-percentný podiel na celkovej nezamestnanosti. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, ubytovacích a stravovacích službách a v obchode," podotkli štatistici.

Nezamestnaní pribudli vo všetkých krajoch, najväčší, až dvojnásobný nárast, pocítili v Trnavskom kraji. Aj v ďalších krajoch bol rast počtu ľudí bez práce výrazný, len v dvoch bol pod úrovňou 10 %. Najviac, až štvrtina z celkového počtu nezamestnaných, bola v Prešovskom kraji (48.600 osôb) a rovnako aj najvyššia miera nezamestnanosti, ktorá ako jediná mala dvojcifernú hodnotu (12,4 %). Jej najrýchlejší medziročný rast bol však v Trnavskom kraji (o 3,3 p. b.).

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá