Nové nájomné byty budú o tretinu lacnejšie, do rozpočtu prinesú stovky miliónov

Aktualizované:
Výstavba nových nájomných bytov, ktorých nájom by mal byť vďaka štátnej podpore o 30 % lacnejší ako v prípade komerčných prenájmov, by mala byť systémom neutrálnym voči štátnemu rozpočtu aj voči rozpočtu samospráv. Vyplýva to z návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorú predložil poslanec NR SR Miloš Svrček (Sme rodina).

Nová agentúra

Legislatíva dokonca ráta s tým, že zapojením súkromného sektora môže mať výstavba nájomných bytov vrátane pridružených efektov pozitívny vplyv na štátny rozpočet v sume zhruba 315 miliónov eur za každých 10.000 postavených bytov. Predkladateľ navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. septembra tohto roka.

Za účelom vzniku lacnejších, štátom podporovaných nájomných bytov má vzniknúť Agentúra na podporu štátneho nájomného bývania, ktorú by mali založiť Úrad vlády SR,  Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Agentúra má byť financovaná nielen zo štátneho rozpočtu, ale i z členských poplatkov, marketingových príjmov, darov či iných nenávratných finančných príspevkov. Okrem iného bude mať agentúra na starosti výber investičných partnerov, posudzovanie ich návrhov, schvaľovanie projektov i vedenie databáz.

Garančný fond

Zriadiť sa má aj garančný fond, ktorého prostriedky bude môcť agentúra využiť. Fond má sústreďovať peňažné príspevky agentúry, investičných partnerov, prenajímateľov, nájomcov, zamestnávateľov či iných prispievateľov. Legislatíva ošetruje aj vzťahy agentúry a investičného partnera, či prenajímateľa a nájomcu. Zaoberá sa aj nájomnou zmluvou, či inými záležitosťami, ako je napríklad skončenie nájmu či vypratanie bytu.

S legislatívou súvisí aj novela Zákonníka práce, ktorou by sa mal upraviť príspevok na štátom podporované nájomné bývanie. "Za konkrétnych podmienok zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je nájomcom podľa nájomnej zmluvy v zmysle zákona o podpore štátneho nájomného bývania, poskytnúť príspevok na štátom podporované nájomné bývanie," píše sa v návrhu. Tento príspevok má byť podľa návrhu legislatívy oslobodený od dane. Zákon sa zaoberá aj možnosťou investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde aj do dlhopisov emitovaných obchodnými spoločnosťami v súvislosti s financovaním projektov štátom podporovaného nájomného bývania.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá