Chystá sa veľká reforma zdravotníctva. Ako má vyzerať v praxi?

Chystá sa veľká reforma zdravotníctva. Ako má vyzerať v praxi?
Zdroj foto: TASR/Michal Svitok
Ministerstvo zdravotníctva má na stole veľkú reformu. Začať sa má optimalizáciou siete nemocníc. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zdôraznil, že nemocnice sa rušiť nejdú.

Pripomenul, že plán obnovy je podmienený optimalizáciou nemocničnej siete. Definuje sa nárok pacienta, teda aký typ zdravotnej starostlivosti má pacient dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od indikácie, za akých podmienok a v akej kvalite. Vytvorí sa optimálna sieť nemocníc, ktorá sa bude odvíjať od reálnej potreby lôžok, stanovia sa transparentné podmienky na tvorbu siete, centralizujú sa náročné výkony.

Časová dostupnosť i možnosť voľby

Systém bude podľa ministerstva nastavený tak, že pacient bude mať garanciu časovej dostupnosti. Zároveň však bude mať možnosť voľby poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úrovne nemocníc budú definované cez poskytovanú starostlivosť a nie podľa odbornosti.

Rezort poukázal tiež na to, že počet lôžok na akútnu starostlivosť je príliš vysoký. Po novom ich má byť menej, ale budú kvalitne vybavené a zároveň by mal byť k nemu dostatočný zdravotnícky personál. Ostatné lôžka sa budú transformovať. Fungovať má približne 30 bodov siete. Bod siete predstavuje nie nemocnicu, ale lokalitu. V Bratislave má byť takýchto bodov desať. MZ SR počíta s tým, že v systéme bude zabezpečený dostatok pracovníkov. Cieľom podľa Lengvarského je, aby pacient neblúdil v systéme.

Zvýšiť sa má počet lôžok pri následnej starostlivosti. V praxi to má podľa šéfa rezortu vyzerať tak, že na izbe by mal byť len jeden pacient, čím sa zvýši komfort. Zadefinuje sa rozsah prostredníctvom medicínskych služieb. Na každú službu sa určí minimálna úroveň, na ktorej sa môže vykonávať. Fungovať by malo päť úrovní – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná úroveň.

Najväčší reformný balík za 15 rokov

MZ SR tvrdí, že ide o najväčší legislatívny reformný balík za posledných 15 rokov, zahŕňa reformu primárnej ambulantnej starostlivosti, reformu dlhodobej, následnej a paliatívnej starostlivosti a reformu akútnej zdravotnej starostlivosti. Podľa štátnej tajomníčky MZ SR Jany Ježíkovej sa táto téma komunikovala v utorok na odvetvovej tripartite. Oproti pôvodnej stratifikácii sa vytvorila úplne nová analýza, ktorá sa od pôvodne plánovanej stratifikácie líši. Materiál je už pripravený na diskusiu, MZ SR je otvorený jeho úpravám po diskusii so zástupcami častí rezortu zdravotníctva.

Materiál by mal byť zverejnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní približne v auguste. Legislatívna časť by mala byť zrealizovaná do decembra tohto roka.

Optimalizácia počíta s piatimi úrovňami zdravotníckych zariadení:

Pri národnej úrovni pôjde o vysokošpecializovanú starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom. Bude len na jednom mieste na Slovensku. Bude sa v nich napríklad realizovať transplantácia srdca. Koncová úroveň bude zabezpečovať špecializovanú starostlivosť s nízkou početnosťou. Spádovo do nej bude spadať približne 1,5 až dva milióny obyvateľov. Dojazd do nej by mal byť do približne 90 minút. Pôjde napríklad o vysoko komplexnú onkologickú liečbu, kardiochirurgiu či vysoko komplexné výkony v neurochirurgii.

Komplexná úroveň bude zabezpečovať komplexnú akútnu aj plánovanú starostlivosť. Pod túto úroveň bude spadať približne 600.000 až 800.000 ľudí, teda približne na úrovni vyššieho územného celku. Dojazd zdravotnej záchrannej služby by do nej mal byť približne do hodiny. V tomto prípade by mohlo napríklad ísť o akútne ťažké úrazy či komplexnú plánovanú starostlivosť ako stredne komplexné onkochirurgické zákroky.

Regionálna úroveň by mala poskytovať štandardnú akútnu a plánovanú starostlivosť na regionálnej úrovni. Spádovo do nej bude spadať približne 100.000 až 200.000 obyvateľov pre približne dva až tri okresy s dostupnosťou  do 30 až 45 minút od bydliska pacienta. Vykonávať na tejto úrovni by sa mali základné chirurgické výkony či štandardnú starostlivosť internú, pediatria, pôrodníctvo, ale aj plánované výkony ako výmeny kĺbov.

Komunitná úroveň zabezpečuje následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú ambulantnú starostlivosť, komplexnú ambulantnú starostlivosť, špecializovanú starostlivosť, môže poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť, stacionárnu starostlivosť, psychiatrickú a lôžkovú starostlivosť. Pôjde o osem až desať nemocníc ako komplexné neurorehabilitačné centrá, prípadne aj dlhodobo ventilovaní pacienti a tri spinálne centrá pre pacientov s paralýzami.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá