Privatizácia? Novú stavebnú legislatívu kritizuje aj Združenie miest a obcí

Privatizácia? Novú stavebnú legislatívu kritizuje aj Združenie miest a obcí
Zdroj foto: TASR/Dano Veselský (Ilustračná fotografia)
Združenie miest a obcí Slovenska sa pripája k tým, ktorí požadujú stiahnutie pripravovaných noviel zákonov o výstavbe a územnom plánovaní.

Návrhy legislatívnych zmien v oblasti výstavby a územného plánovania kritizovala a materiály žiadala stiahnuť aj Únia miest Slovenska, ale aj mimovládne organizácie.

Výhrady ZMOS

Samosprávna organizácia poukazuje na to, že predložené návrhy z dielne podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (Sme rodina) neriešia komplikovanú a zastaranú stavebnú legislatívu, ale prinášajú len nové komplikácie, pričom výrazne deformujú práva samospráv i občanov obhajovať sa v oblasti územného konania a výstavby.

"Návrh doslova vo veľkom rozsahu privatizuje rozsiahlu funkciu štátu v prospech súkromných záujmov a stavebníkov. Je v absolútnom rozpore s deklarovanými cieľmi vlády v oblasti boja proti korupcii a ochrany verejného záujmu a vytvára obrovský priestor na netransparentné a korupčné konanie,“ zdôraznil hovorca združenia Michal Kaliňák.

Vyše stovka pripomienok

ZMOS v prípade oboch návrhov noviel uplatnil vyše 100 zásadných pripomienok, zároveň je však presvedčený, že neexistuje spôsob, akým by bolo možné čo i len rokovať o predložených návrhoch zákonov a odstrániť ich nedostatky v pripomienkovom konaní. Združenie preto v súčasnej situácii preferuje „rýchlu novelu“ súčasného stavebného zákona, ktorá odstráni najväčšie problémy, ktoré sú dobre známe a spôsobujú aj prieťahy v konaniach. "ZMOS pripraví vlastné návrhy opatrení, ktoré by v takejto 'rýchlej novele' stavebného zákona nemali absentovať," dodal Kaliňák.

Návrhy legislatívnych zmien v oblasti výstavby a územného plánovania kritizovala a materiály žiadala stiahnuť aj Únia miest Slovenska, ale aj mimovládne organizácie. Poukazujú na nevyváženosť návrhov v prospech stavebníkov a nezohľadňujú postavenie obcí a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá