Strieľaním medveďov sa porušujú legislatívne normy

Strieľaním medveďov sa porušujú legislatívne normy
Zdroj foto: SITA
Strieľanie medveďov ohrozuje ich populáciu, zhoršuje stabilite ekosystémov a porušuje slovenské a európske legislatívne normy. Informuje o tom na svojej internetovej stránke www.wolf.sk Lesoochranárske združenie VLK na margo tvrdenia poľovníkov, že odstrel viac ako sto medveďov ročne neohrozí ich populáciu na Slovensku.

Strieľanie medveďov v SR, ktoré v súčasnosti u nás prebieha, problémy konfliktov s medveďmi nerieši, ale v časti prípadov ich vytvára. "Skutočným dôvodom na strieľanie medveďov sú politicko-sociálne a finančné dôvody," uvádza VLK s dodatkom, že tieto šelmy boli od stredoveku lovené len najvyššou šľachtou, pričom medvedia kožušina zvyšovala spoločenský status lovca. Medveď občas napáda hospodárske zvieratá, najmä ovce. S obľubou si pochutnáva na mede, čoho dôsledkom je ročne niekoľko zničených včelínov. Niekedy synantropizuje a živí sa odpadom pri turistických horských chatách, pričom každoročne medvede porania niekoľko ľudí.

Medveď je podľa združenia pritom celoročne chránený živočích a chránia ho rôzne normy. Z medzinárodných noriem to je Smernica, podľa ktorej je medveď zaradený do striktnej ochrany. Slovensko pritom nemá výnimku z ochrany definovanej touto smernicou. Dôvody, za akých je možné udeliť výnimku sú prebraté zo smernice a implementované do nášho zákona. Slovenská legislatíva obsahuje zákon o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého je Medveď hnedý v zozname chránených živočíchov, prioritných druhov živočíchov ich spoločenskou hodnotou. Taktiež je druhom európskeho významu s označením prioritný. Spoločenská hodnota medveďa je podľa stránky www.wolf.sk 2665,5 eur.

Orgán ochrany prírody, ktorým je ministerstvo životného prostredia, môže výnimku chytať, zraňovať alebo usmrtiť chráneného živočícha povoliť. Musí však ísť o odôvodnený prípad, alebo keď žiadna iná alternatíva neexistuje, pokiaľ povolenie výnimky neohrozí zachovanie populácie medveďa hnedého a ak ide o poľovnú zver, po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva.

Medveď je naša najväčšia šelma. V Európe sa vyskytuje v Škandinávii, Karpatoch, Balkáne, Alpách a Pyrenejach. Je to všežravec, ktorý konzumuje zelené časti rastlín, plody či korienky. Na jar vyhľadáva zdochliny. Experti odhadujú jeho stav na Slovensku na menej ako 700 kusov. Skutočná početnosť medveďa je ale štátnym zodpovedným orgánom neznáma. Medveď bol starými Slovanmi uctievaný ako apotropaické zviera - chrániace pred zlými silami. Ešte donedávna bola postava preoblečená za medveďa súčasťou rusínskych svadieb na východnom Slovensku.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá