Dinopark zrejme dočasne zavrú. Prevádzkovateľa o to požiadala ZOO

Dinopark zrejme dočasne zavrú. Prevádzkovateľa o to požiadala ZOO
Zdroj foto: TASR/Daniel Veselský (ilu)
Vedenie bratislavskej zoologickej záhrady požiadalo prevádzkovateľa Dinoparku, ktorý sa nachádza v areáli záhrady, o dočasné zatvorenie výstavy. Dôvodom je neférová zmluva, ktorú s Dinoparkom uzavrelo bývalé vedenie zoo. Informovala o tom za Zoo Bratislava Monika Ďurkovičová.

Spor medzi novým vedením bratislavskej zoologickej záhrady a firmou West Media, ktorá prevádzkuje v areáli záhrady Dinopark, bude riešiť aj súd. So žalobou sa naň obrátil prevádzkovateľ, ktorý neuznáva, že zoo od kontraktu v marci odstúpila. Zmluvu považuje súkromník za ďalej platnú. Kroky vedenia zoo považuje za protiprávne a smerujúce k likvidácii atrakcie. Nevylučuje pritom, že bude musieť Dinopark v najbližších dňoch zatvoriť. Za West Media to uviedol Jiří Machálek.

Bratislavská zoo v uplynulých mesiacoch začala rokovať o novej zmluve so spoločnosťou West Media, ktorá Dinopark v záhrade prevádzkuje. Vedenie zoo totiž od predchádzajúcej zmluvy s touto firmou v marci odstúpilo. Spoločnosť bola preto vyzvaná na dočasné pozastavenie prevádzkovania výstavy Dinopark a jej zatvorenie pre verejnosť. "Keďže Dinopark zostal naďalej otvorený, West Media ho momentálne prevádzkuje bez právneho titulu," spresnila Ďurkovičová.

Neplatili žiadne nájomné

Predchádzajúca zmluva s West Media bola uzatvorená ešte v roku 2013. Vedenie záhrady tvrdí, že za značne nevýhodných podmienok pre zoo, keďže musela súkromníkovi platiť 30-percentný podiel z celkového vstupného, a to aj v zimných mesiacoch, v ktorých bol Dinopark zatvorený. "Na druhej strane, West Media neplatila zoo žiadne nájomné, teda ako za pozemky užívané na umiestnenie výstavy dinosaurov v areáli zoo, tak ani za budovy, v ktorých West Media prevádzkuje Dinogril, Dinoshop či Dinokino," spresnila Ďurkovičová.

Z týchto prevádzok mali podľa zoo všetky zisky plynúť firme, pričom zoo sa žiadnym spôsobom na týchto ziskoch nepodieľala. Navyše, sa záhrada starala aj o údržbu areálu Dinoparku, čo historicky vyplývalo aj z faktu, že areál Dinoparku doposiaľ nebol oplotený a nebol tak fyzicky oddelený od zvyšného areálu záhrady. "Na základe uvedeného modelu boli dlhodobo, teda od roku 2014, odvádzané neprimerane vysoké finančné prostriedky v prospech spoločnosti West Media na výstavu neživých sôch, čo zároveň brzdilo akýkoľvek rozvoj zooparku a starostlivosti o živé zvieratá," uviedla Ďurkovičová.

Odzrkadľuje sa to aj na úrovni výbehov

Zoo tvrdí, že sa to odzrkadľuje na zastaranej úrovni jej výbehov, infraštruktúry či inžinierskych sietí. Deklaruje, že hlavnou misiou záhrady je starostlivosť o zvieratá, zvlášť o ohrozené druhy, spolupráca na záchranných projektoch, výchovno-vzdelávacia činnosť a kvalitné služby návštevníkom. Ako tvrdí, zaväzuje to preto inštitúciu efektívne nakladať s financiami tak, aby boli investované do rozvoja zoo.

Cieľom dohodnutia novej zmluvy so súkromnou spoločnosť je preto podľa vedenia bratislavskej zoo okrem úpravy právneho stavu aj nastavenie priaznivejších ekonomických podmienok. Bratislavská zoo poukazuje pritom na Košice, kde rovnaká firma prevádzkuje v tunajšej zoo taktiež Dinopark. Hoci je v strede areálu, na rozdiel od Bratislavy je oplotený a prevádzkovateľ si vyberá vlastné vstupné, s výnimkou kombinovaných vstupeniek do zoo aj do Dinoparku. V košickej záhrade sa firma stará aj o údržbu areálu parku a zoo platí nájom vo výške päť percent z predaja lístkov.

Zoo Bratislava deklaruje, že chce situáciu vyriešiť tak, aby Dinopark v jej areáli zostal zachovaný. Firme preto predostrela návrhy riešenia budúcej spolupráce a od súkromníka momentálne očakáva odpoveď. "Na základe nej budeme ďalej rokovať o budúcnosti Dinoparku v bratislavskej zoo," podotkla Ďurkovičová.

Spor bude riešiť súd

Spor medzi novým vedením bratislavskej zoologickej záhrady a firmou West Media, ktorá prevádzkuje v areáli záhrady Dinopark, bude riešiť aj súd. So žalobou sa naň obrátil prevádzkovateľ, ktorý neuznáva, že zoo od kontraktu v marci odstúpila. Zmluvu považuje súkromník za ďalej platnú. Kroky vedenia zoo považuje za protiprávne a smerujúce k likvidácii atrakcie. Nevylučuje pritom, že bude musieť Dinopark v najbližších dňoch zatvoriť. Za West Media to uviedol Jiří Machálek.

Zmluva bola podľa West Media uzatvorená na roky 2014 až 2023 a vzišla z riadneho výberového konania vyhláseného Zoo Bratislava, na ktorú dohliadal bratislavský magistrát za účasti mestskej rady. "V zmluve sú presne citované podmienky a povinnosti pre obe zmluvné strany. Zmluva nebola nikdy spochybnená či napadnutá. Naša spoločnosť si vždy riadne plnila všetky stanovené podmienky," deklaroval Machálek. Ako tvrdí, po nástupe novej riaditeľky zoo Júlie Hanuliakovej začali pociťovať silné tlaky, zrejme pre záujem o pozemok, kde je Dinopark umiestnený. Vyústiť to malo v marci, keď bolo zo strany vedenia zoo zaslané odstúpenie od zmluvy.

"Nesúhlasíme s účelovým a neodborným hodnotením našej doterajšej spolupráce zo strany Hanuliakovej, predovšetkým s tvrdením, že zmluva bola uzatvorená za značne nevýhodných podmienok a že boli odvádzané neprimerane vysoké sumy v prospech našej spoločnosti," povedal Machálek. Tieto tvrdenia považuje za účelové a nátlakové s cieľom poškodiť či úplne prerušiť fungovanie Dinoparku v bratislavskej zoo. Nové vedenie záhrady podľa firmy len tak nemôže meniť podmienky v zmluve, ktoré vzišla z výberového konania.

West Media má podľa zmluvy 30-percentný podiel z celoročne vybraného vstupného. Okrem vybudovania Dinoparku a upravenia okolia tvrdí, že investovala aj do výstavby toalety pre návštevníkov alebo poskytla kompletný turniketový systém na predaj vstupeniek. Súkromník deklaruje, že na rozdiel od zoo nemá iné príjmy než z vybraného vstupného a nie je dotovaný z verejných prostriedkov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá