Mali by sa realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie, schválila to vláda

Mali by sa realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie, schválila to vláda
Zdroj foto: TASR/Martin Baumann
Kabinet schválil návrh vládneho nariadenia na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia ochorenia Covid-19, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.

MH SR navrhuje vláde, aby nariadila vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie pri organizácii výroby a organizácii služieb, pri organizácii zdravotníckeho a dopravného zabezpečenia, pri organizácii poštových služieb, pri organizácii sociálneho zabezpečenia, pri použití štátnych hmotných rezerv, pri vecnom plnení, pri poskytnutí vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na  riešenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola informácia dostupná všetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reč.

Vláda podľa nariadenia zároveň určuje spôsob financovania vykonávania uvedených opatrení hospodárskej mobilizácie. Činnosť subjektov hospodárskej mobilizácie pri vykonávaní nariadených opatrení hospodárskej mobilizácie sa riadi metodickými usmerneniami vydanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy určenými ako subjekt hospodárskej mobilizácie.

Vládny materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania ani rokovania Legislatívnej rady vlády SR z dôvodu, že jeho vypracovanie v čo najkratšom čase si vyžiadalo ukončenie vyhláseného núdzového stavu a pokračovanie vo vyhlásenej mimoriadnej situácii v súlade s uznesením vlády zo 14. mája 2021.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá