Vzniknú štyri chránené areály, prírodná rezervácia i pamiatka

Vzniknú štyri chránené areály, prírodná rezervácia i pamiatka
Zdroj foto: TASR/Dano Veselský (ilu)
Na Slovensku vzniknú štyri chránené areály — Hradná dolina, Rimava, Temešská skala a Kulháň, prírodná rezervácia Záhradská a prírodná pamiatka Brezovská dolina. Ich vyhlásenie schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Status chránených území nadobudnú 1. júna.

V okrese Topoľčany v katastrálnom území Bojná vznikne chránený areál Hradná dolina. Jeho výmera bude 14,32 hektára. Platiť tam bude tretí stupeň ochrany. Chrániť sa budú jaseňovo-jelšové podhorské lesy, zo živočíchov to je kunka žltobruchá a pásikavec.

Výmeru 4,07 hektára bude mať chránený areál Rimava v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec a Rimavská Píla. Pre Rimavu bude platiť štvrtý stupeň ochrany. Predmetom ochrany sú živočíchy európskeho významu ako netopiere, vydra riečna či mihuľa potiská.

V okrese Prievidza v katastrálnom území Čavoj a Temeš bude chránený areál Temešská skala s výmerou 165,91 hektára. V chránenom areáli sa vyhlásia tri zóny. V zóne A bude platiť piaty stupeň ochrany, v zóne C tretí stupeň a v zóne D to bude druhý stupeň ochrany. Chrániť sa budú biotopy európskeho významu, rastlina popolavec dlholistý moravský a živočíchy, ako sú fúzač alpský, podkovár malý či jaseň červenooký.

Chránený areál Kulháň bude v okrese Topoľčany v katastrálnom území Prašice a v okrese Bánovce nad Bebravou v katastrálnom území Zlatníky. Jeho rozloha bude 128,97 hektára. V rámci areálu sa vyhlásia tri zóny. V zóne B bude platiť štvrtý stupeň ochrany, v zóne C to bude tretí stupeň ochrany a v zóne D druhý stupeň. Na území Kulháňa sa ochránia biotopy európskeho významu a živočíchy - roháč obyčajný, plocháč červený a fuzáč alpský či veľký.

Prírodná rezervácia Záhradská sa bude nachádzať v okrese Nové Mesto nad Váhom v katastrálnom území Lubina. Jej výmera bude 8,73 hektára. Na území Záhradskej bude platiť štvrtý stupeň ochrany. Ochránia sa biotopy európskeho a národného významu, rastlina vstavač obyčajný a druhy živočíchov ako ohniváčik veľký, pimprlík mokraďový či salamandra škvrnitá.

Brezovská dolina sa od 1. júna stane prírodnou pamiatkou so štvrtým stupňom ochrany. Jej výmera bude 3,59 hektára. Nachádzať sa bude v okrese Ilava v katastrálnom území Červený Kameň. V Brezovskej doline sa nachádzajú biotopy európskeho a národného významu a vzácne živočíchy - bystruška potočná, užovka hladká, priadkovec trnkový či vstavač počerný.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá