Výhercovia si svoje výhry môžu overiť aj v regiónoch

Pr správa
Výhercovia si svoje výhry môžu overiť aj v regiónoch
Zdroj foto: TASR
Výhercovia výhier národnej lotériovej spoločnosti TIPOS, ktorí vyhrajú výhry nad 5 000 EUR, nemusia pre ich overenie dochádzať do Bratislavy. Svoje výhry si môžu dať overiť aj v regionálnych strediskách spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. K tomuto kroku pristúpila spoločnosť TIPOS počas pandémie COVID-19 s cieľom skvalitniť služby pre svojich klientov a zamedziť zbytočnému cestovaniu mimo regiónov.

„Na overovaní výhier priamo na našich regionálnych strediskách sme pracovali už dlhšie. Aj v manažmente TIPOSu rozumieme, že overiť takéto vyššie výhry je pomerne citlivá záležitosť, a preto k nej musíme pristupovať zodpovedne, na druhej strane sme neboli spokojní s tým, že výhercovia museli častokrát cestovať cez celé Slovensko, aby sa k svojej výhre dostali. Preto sme sa rozhodli zabezpečiť procesy tak, aby bolo možné vyššie výhry overovať aj na našich regionálnych strediskách a nielen v sídle našej spoločnosti v Bratislave. Som presvedčený, že tento proklientsky krok ocenili naši zákazníci najmä v čase pretrvávajúcej pandémie,“ vysvetlil zmenu Ladislav Tručka, výkonný riaditeľ sekcie marketingu a predaja a člen predstavenstva TIPOSu.

Výhercovia si tak môžu svoje výhry nad 5 000 EUR nechať overiť nielen v sídle spoločnosti na Brečtanovej ulici v Bratislave, ale od marca 2021 aj na regionálnych strediskách spoločnosti v Banskej Bystrici, v Nitre, v Košiciach a v Žiline. Overovanie výhier je v regionálnych strediskách zabezpečené vždy v pondelok, v stredu a v piatok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. Výhry sa na regionálnych strediskách nevyplácajú v hotovosti, ale len bezhotovostným prevodom.

„Od zavedenia tejto možnosti sme v regionálnych strediskách overili už 15 výhier nad 5 000 EUR, z toho až 11 z nich v našom regionálnom stredisku v Košiciach. Išlo o široké spektrum výhier – od 5 000 EUR až po 200 000 EUR. Dokopy sme vďaka overeniu výhier na našich regionálnych strediskách, mimo Bratislavy, vyplatili našim výhercom už takmer 424 000 EUR,“ doplnil Tručka.

Pre vyplácanie výhier z hier národnej lotériovej spoločnosti platí nasledovné: výhry do výšky 35 EUR sa vyplácajú na ktoromkoľvek predajnom mieste. Výhry do 2 000 EUR môžu byť vyplatené na ktoromkoľvek predajnom mieste, ak má dané predajné miesto príslušnú finančnú hotovosť k dispozícii. Výhry od 2 000 EUR do výšky 5 000 EUR môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na vybraných predajných miestach, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke spoločnosti v časti „Predajné miesta“. Výhry nad 5 000 EUR si výherca môže dať overiť a následne vyplatiť len v sídle prevádzkovateľa, teda priamo v sídle spoločnosti TIPOS na Brečtanovej ulici v Bratislave, resp. už aj na regionálnych strediskách spoločnosti TIPOS.

Zoznam miest pre overenie výhier od spoločnosti TIPOS nad 5 000 EUR:

Bratislava centrála

Brečtanová 1, Bratislava

Regionálne stredisko Banská Bystrica

Lúčičky 20, Banská Bystrica

Regionálne stredisko Nitra

Jakuba Haška 1, Nitra

Regionálne stredisko Košice

Werferova 3, Košice

Regionálne stredisko Žilina

Tomáša Ružičku 8500/23, Žilina

TOP videá