Odborníci ocenili návrh na skrátenie základnej lehoty kolúznej väzby

TA3 TASR
18.4.2021 11:49

Návrh rezortu spravodlivosti skrátiť základné trvanie kolúznej väzby na päť mesiacov v prípade dôvodnej obavy z kolúzneho správania obvineného je správny. Zhodli sa na tom rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská a vysokoškolskí pedagógovia Tomáš Strémy i Adrián Jalč.

Úprava ako v Českej republike

"Pokiaľ absentuje reálne kolúzne správanie obvineného, orgánom činným v trestnom konaní musí postačovať skrátená lehota na vykonanie potrebných úkonov, kde teda existuje hrozba, že by ich obvinený mohol zmariť," zdôraznil vysokoškolský učiteľ z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Tomáš Strémy.

Kurilovská tiež tento návrh víta, ale uvažovala by aj nad legislatívnou úpravou, ktorú majú v Českej republike. „Oni kolúznu väzbu dali na tri mesiace, ako základnú dĺžku trvania väzby. Päť mesiacov je určite kompromis oproti tomu, keď teraz máme sedem mesiacov základnú dĺžku trvania väzby,“ uviedla.

Strémy upozornil, že väzba je považovaná za krajný právny prostriedok (ultima ratio). „Toto platí o to viac pri kolúznej väzbe, v prípade ktorej ide o citeľnejší zásah do základných práv a slobôd ako v prípade iných väzobných dôvodov, keď obvinení majú prísnejšie regulované návštevy, telefonáty a aj korešpondenciu a nie je nezvyčajné, že obvineným nie je napríklad umožnená návšteva rodiny niekoľko mesiacov, a to napriek tomu, že tieto osoby nemajú s vecou nič spoločné,“ dodal.

Skrátenie na päť mesiacov

„V podmienkach Slovenskej republiky pri kolúznej väzbe platia rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o jej trvanie, ako pri iných typoch väzby, čo nie je v iných právnych úpravách také samozrejmé,“ upozornil Adrián Jalč z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Doplnil, že popri prísnych podmienkach väzobného stíhania u nás trvajú trestné konania neúmerne dlho. „Zefektívnenie a skrátenie dĺžky trestného konania sa tak opäť stane, aj v kontexte skracovania väzobných lehôt, témou rokovaní a prípadných legislatívnych úprav, čo považujem za pozitívny vplyv tejto témy,“ zdôraznil.

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje skrátiť základnú dĺžku trvania kolúznej väzby na päť mesiacov v prípade dôvodnej obavy z kolúzneho správania obvineného. Základná sedemmesačná lehota by zostala pri obvineniach z trestného činu spáchaného zločineckou alebo teroristickou skupinou, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej či teroristickej skupiny alebo pre trestný čin, pri ktorom hrozí doživotie.

Tiež v prípade obvineného, u ktorého bolo kolúzne správanie preukázané. Ministerstvo navrhuje, aby vždy pri rozhodovaní o vzatí do väzby súdy najskôr zvážili možnosť jej nahradenia inštitútmi náhrady väzby. Návrh novely trestného poriadku je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok