Partnerská dohoda SR vznikne zo základných princípov

Partnerská dohoda SR vznikne zo základných princípov
Zdroj foto: SITA
Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody SR na programové obdobie 2014 až 2020 sa stane podkladom na vypracovanie samotnej Partnerskej dohody pre budúce obdobie eurofondov.

Tromi tematickými oblasťami podpory, ktoré budú tvoriť východiskovú základňu pri vypracovaní Partnerskej dohody a operačných programov, sú základná infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia a tiež veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast.

"Materiál hodnotí doterajšie skúsenosti z realizácie programového obdobia 2007 - 2013, informuje o príprave Partnerskej dohody SR, obsahuje opis základných princípov programovania, ako aj prehľad a výber tematických cieľov a investičných priorít pre Partnerskú dohodu SR," informoval agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Stanovené princípy Európskej únie (EÚ) sa z pohľadu SR predovšetkým premenia do obmedzeného počtu operačných programov. Tie budú zamerané na vymedzený okruh oblastí podpory tak, ako sú určené v Národnom programe reforiem SR a vychádzajú z cieľov EÚ.

Celkový počet operačných programov v budúcom období eurofondov na roky 2014 až 2020 by mal byť nižší ako v súčasnosti. Ministerstvo dopravy ako centrálny koordinátor využívania zdrojov Európskej únie to zdôvodňuje potrebou koncentrácie na obmedzené množstvo priorít. V aktuálnom programovom období 2007 až 2013 Slovensko čerpá eurofondy z 11 operačných programov v rámci Národného strategického referenčného rámca.

"Operačné programy budú hlavným riadiacim nástrojom uplatňovania fondov Spoločného strategického rámca a ich príprava pre obdobie 2014 - 2020 bude podmienená viacerými novými princípmi s cieľom zabezpečiť integrovaný prístup pri využívaní fondov EÚ v novom programovom období," dodal Kóňa.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá