Zapracovanie envirovýchovy je v školách nedostatočné, ukazuje analýza

Zapracovanie envirovýchovy je v školách nedostatočné, ukazuje analýza
Zdroj foto: SITA/AP
Zapracovanie environmentálnej výchovy je v školských predmetoch etická a náboženská výchova nedostatočné. Priestor envirovýchovy je v prírodovedných predmetoch, geografii či spoločenskovedných predmetoch neaktuálny a nevyvážený.

Nedostatočné zapracovanie

Environmentálna výchova na školách sa musí okrem informácií z ekológie zamerať na pochopenie vzťahu príroda-prostredie-spoločnosť. Vyplýva to z analýzy "Čo vás v tej škole učia", ktorú vypracovali analytici z Inštitútu environmentálnej politiky a Inštitútu vzdelávacej politiky.

Environmentálna výchova je na školách vo väčšine zameraná na popis známych problémov. Tá je súčasťou biológie, čiastočne je zahrnutá aj v iných predmetoch. "V menšej miere sa uplatňujú postupy analýzy, diskusie, porovnania alebo argumentácie. Viackrát sa vyskytujúcou metódou, ktorá môže do istej miery podnecovať systematické a kritické myslenie, je tvorba pojmových máp," hodnotia analytici.

Nerozvinutá sieť

Tematické zameranie je najmä ekologické a v menšej miere globálne. Problémy s globálnym dosahom sa vyučujú prevažne na geografii. Pre lepšie pochopenie globálnych problémov by podľa analytikov mali školy posilniť prepájanie teórie s praktickými problémami.

Slovensko má málo centier environmentálnej výchovy, vyplýva z analýzy. Ich úlohou je dopĺňať formálne environmentálne vzdelávanie, ktoré nie je dostatočné na sformovanie environmentálneho povedomia. "V porovnaní s inými krajinami je sieť nerozvinutá," poznamenali.

Analytici poukazujú, že environmentálna výchova je formálne zapracovaná v školskom vzdelávacom systéme a môže sa realizovať troma rôznymi spôsobmi. A to ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov, formou projektov, seminárov, kurzov alebo ako samostatný vyučovací predmet.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá