Únia vyčlenila ďalšie milióny eur na výskum nových variantov

Únia vyčlenila ďalšie milióny eur na výskum nových variantov
Zdroj foto: TASR/AP (ilu)
Európska komisia uviedla, že vyčlenila 123 miliónov eur z programu Horizont Európa, nového programu EÚ pre výskum a inováciu, na naliehavo potrebný výskum nových variantov koronavírusu. Prvé núdzové financovanie dopĺňa predošlú sériu výskumných a inovačných opatrení, ktoré v rámci boja proti koronavírusu financuje EÚ.

Mobilizujú všetky prostriedky

Prispieva tiež k celkovej činnosti EK zameranej na prevenciu vplyvu nových variantov koronavírusu, a to v súlade s novým európskym plánom pripravenosti na biologickú obranu s názvom Inkubátor HERA. Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila, že EK mobilizuje všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, na boj proti pandémii a problémom, ktoré prinášajú nové mutácie koronavírusu.

"Musíme využiť našu kombinovanú silu, aby sme boli pripravení na budúcnosť, či už ide o včasné odhaľovanie variantov alebo organizáciu a koordináciu klinických skúšok nových vakcín a liečebných postupov, a zároveň musíme zabezpečiť správny zber údajov a ich výmenu vo všetkých fázach," opísala situáciu komisárka.

Nové výzvy, ktoré vyhlásila EK, budú podporovať rozvoj rozsiahlych sietí v súvislosti s ochorením COVID-19 aj za hranicami Európy, vytvárať väzby s európskymi iniciatívami a posilňovať infraštruktúru potrebnú na výmenu údajov, odborných poznatkov, výskumných zdrojov a odborných služieb medzi výskumnými pracovníkmi a organizáciami.

Príprava na budúce epidémie

Očakáva sa, že financované projekty budú vytvárať nové a rozvíjať existujúce regionálne alebo mnohonárodné skupiny, prostredníctvom ktorých by sa mali rýchlo získavať nové poznatky o víruse SARS-CoV-2 a jeho nových variantoch. Nové projekty budú rozvíjať sľubné liečebné prípravky alebo vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2, v ktorých prípade už bol dokončený predklinický vývoj, v klinických štúdiách a podporia výskum s cieľom urýchliť výmenu údajov a poskytovať rýchlu podporu výskumu a odborné znalosti, aby bolo možné bojovať proti variantom a pripraviť sa na budúce epidémie.

Komisia spresnila, že návrhy v rámci týchto výziev možno predkladať od 13. apríla do 6. mája 2021. V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá