PR správa Ekonomika

Výskumníci z FIIT STU v spolupráci s priemyslom pracujú na zvyšovaní bezpečnosti cloudu

PR
14.4.2021 07:05

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa spolupodieľa na projekte „Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti”. Cieľom projektu sú inovácie v oblasti bezpečnosti Internetu vecí, ale aj aktívny cloud nahrádzajúci pasívne úložisko údajov.

Výskumníci z FIIT STU v spolupráci s priemyslom pracujú na zvyšovaní bezpečnosti cloudu
Field Engineer/Pexels

Za skratkou IoT sa skrýva Internet of Things, alebo aj Internet vecí – sieť, ktorá pozostáva z najrôznejších zariadení, ktoré sú pripojené k internetu a samostatne komunikujú medzi sebou, alebo odosielajú určité údaje napr. do cloudu.

Dlhodobým cieľom FIIT STU je zvyšovanie zapájania sa do aplikovaného výskumu a do spolupráce s priemyslom. „Sme radi, že sa nám darí nadväzovať partnerstvá a participovať na inovatívnych projektoch, ktorých výstupy budú používané v praxi po celom svete,“ povedal dekan FIIT STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., ktorý v zápätí dodáva, že „Takéto projekty tešia nielen výskumníkov a študentov, keď vidia svoju prácu zmysluplne využívanú v priemysle, ale samozrejme aj vedenie fakulty a príslušných fakultných pracovísk.”

Výskum v oblasti zvyšovania bezpečnosti zariadení pre Internet vecí sa dnes zameriava na rôzne oblasti – či už sú to decentralizované bezpečnostné prvky alebo hardvérové prvky, vďaka ktorým nebude možné podvrhnúť identitu uzla, alebo zabezpečenie samotnej komunikácie zariadení medzi sebou prostredníctvom hardvérovej autentifikácie.

„Našim cieľom je tiež vytvorenie univerzálneho bezpečného rozhrania pre rôzne komunikačné platformy a prostriedky využiteľné v budúcich smart odvetviach, napr. v inteligentných továrňach a priemysle ako aj príprava prostredia pre možné rozšírenie o umelú inteligenciu,“ povedal Ing. Dominik Macko, PhD., zodpovedný za realizáciu projektu na FIIT STU.

Fakulta však na tomto projekte nepracuje sama – projekt financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov prebieha v spolupráci s priemyselným partnerom, spoločnosťou R-DAS, s.r.o., ktorá na ňom spolupracuje s výskumnými organizáciam, so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Tešíme sa, že naša spoločnosť venujúca sa výskumu a vývoju inovatívnych riešení prevažne v oblasti mikroelektroniky môže spolupracovať s akademickou sférou. Spolupráca s univerzitami nám prináša pridanú hodnotu v podobe kooperácie s výskumníkmi špecializujúcimi sa v konkrétnych expertízach,“ povedal Ing. Libor Majer, PhD., konateľ spoločnosti R-DAS s.r.o., ktorá do spoločného projektu prináša svoje skúsenosti z oblasti Internetu vecí, RFID technológie, inteligentných elektronických systémov, riešení z priemyselných oblastí, inteligentných senzorových systémov, rádiofrekvenčných komunikačných systémov, či ďalších zariadení s nízkonapäťovým napájaním. Spoločnosť sa tiež venuje dizajnu integrovaných obvodov na mikro aj nano úrovni. „Jedným z očakávaných výstupov nášho spoločného projektu je podanie prihlášky registrácie duševného vlastníctva,“ dodáva Libor Majer.

Aktívne riadenie IoT prvkov, ktoré sa používajú napríklad pri monitorovaní parametrov životného prostredia, v poľnohospodárstve, pri výrobe či v skladoch tovární alebo na monitorovanie vyťaženosti dopravy v mestách a obciach je ďalším krokom k integrácii a využívaniu Internetu vecí pri rozhodovaní v najrôznejších životných situáciách. „Keďže ide o dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť, sme radi, že sa môžu naši výskumní pracovníci, doktorandi i študenti zapájať do atraktívneho vysoko aktuálneho výskumu s cieľom zvyšovania kybernetickej bezpečnosti, kompatibility, interoperability a riadenia prvkov v Internete vecí,“ uzavrel dekan FIIT STU.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok