Slovensku chýbajú stovky lekárov, deficit narastá každý rok

Slovensku chýbajú stovky lekárov, deficit narastá každý rok
Zdroj foto: TASR/Dušan Hein
V krajine chýba takmer 1100 lekárov prvého kontaktu. Najviac sú nedostatkom lekárov a ich starnutím postihnuté vidiecke regióny. Ak sa situácia nezmení, každoročne sa pre starnutie lekárov deficit zvýši minimálne o ďalších 200 odborníkov. Upozornila na to mimovládna organizácia Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica.

Cieľom by malo byť dosiahnutie úrovne 1200 obyvateľov vo veku do 26 rokov na jedného pediatra a 1600 obyvateľov vo veku nad 26 rokov na jedného všeobecného lekára pre dospelých.

Na zastavenie tohto negatívneho trendu je podľa organizácie nevyhnutné zmapovať takzvané biele miesta chýbajúcich ambulancií všeobecných lekárov. "Dôležité je tiež finančne podporiť zvýšenie vzdelávacích kapacít na lekárskych fakultách, zaviesť platby za výkony vo verejnom záujme pre ambulancie prvého kontaktu v regiónoch, ktoré ekonomicky nevedia prežiť samé, a s pomocou fondu obnovy finančne podporiť vznik nových ambulancií v regiónoch," vymenoval Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica. Dodal, že opatrenia predstavujú v horizonte štyroch rokov menej ako tri percentá z celkovej finančnej alokácie Plánu obnovy a odolnosti SR.

Na jedného pediatra pripadá v súčasnosti 1426 obyvateľov vo veku do 26 rokov. Na všeobecného lekára pre dospelých pripadá 1767 obyvateľov vo veku nad 26 rokov. Podľa organizácie by cieľom krajiny malo byť dosiahnutie úrovne 1200 obyvateľov vo veku do 26 rokov na jedného pediatra a 1600 obyvateľov vo veku nad 26 rokov na jedného všeobecného lekára pre dospelých. IstroAnalytica preto navrhuje, aby sa už tento rok v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR začal realizovať projekt pokrytia bielych miest na Slovensku ambulanciami všeobecných lekárov.

Na nedostatku lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa podľa IstroAnalytica podieľa odliv lekárov do zahraničia, neadekvátne finančné ohodnotenie všeobecných ambulantných lekárov a finančná náročnosť zriadenia a počiatočnej prevádzky novej ambulancie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá