Takýto podiel mal koronavírus na úmrtia na Slovensku, zverejnili dáta

Najčastejšou príčinou smrti na Slovensku boli v minulom roku choroby obehovej sústavy. Na ich následky zomrelo vyše 27.000 ľudí. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí boli nádory. Vlani na ne zomrelo približne 14.000 ľudí. Treťou najčastejšou príčinou bol nový koronavírus. Vyplýva to z dát o príčinách smrti v roku 2020, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Choroby obehového systému

V porovnaní s päťročným priemerom úmrtí na choroby obehovej sústavy bolo okolo 1600 zomretých ľudí viac. Ide o nárast o šesť percent. U mužov bol počet zomretí na toto ochorenie najvyšší za posledných desať rokov, konštatuje ŠÚ. "Keďže u ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) došlo k miernemu poklesu úmrtí na túto príčinu, majoritný prírastok počtu zomretých sa teda týkal ľudí v poproduktívnom veku (nad 65 rokov)," približujú štatistici.

Najväčší rast úmrtí na choroby obehovej sústavy sa prejavil v poslednom štvrťroku. "Takmer výhradne sa to prejavilo medzi seniormi vo vekovej skupine 65 až 74-ročných osôb, v ktorej miera rastu presiahla až 30 percent," podotkli. ŠÚ zároveň tvrdí, že choroby obehového systému sú dlhodobo najčastejšou príčinou s výrazne najvyšším podielom na zomieraní v krajine. Tvoria viac ako 40 percent príčin úmrtí.

Na ochorenie COVID-19 v roku 2020 nezomrelo žiadne dieťa do 14 rokov.

Obete pandémie

Takmer 15 percent zomretých na ochorenie COVID-19 pripadlo na ľudí v produktívnom veku, teda od 15 do 64 rokov. "V skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov podľahlo ochoreniu COVID-19 vlani 1064 osôb, čo predstavuje viac ako štvrtinu zo všetkých zomretých na ochorenie COVID-19 (26,6 percenta) a takmer tretinu z celej skupiny zomretých seniorov (31,2 percenta)," vyplýva z údajov ŠÚ SR.

Najviac ľudí podľahlo ochoreniu COVID-19 v seniorskej skupine nad 75 rokov, spôsobilo smrť 2351 osôb, čo je 58,7 percenta zo všetkých zomretých na túto infekciu. Šesť z desiatich zomretých na ochorenie COVID-19 tak boli seniori nad 75 rokov.

Údaje podľa krajov

Z údajov ŠÚ SR vyplýva, že celoslovenský údaj je 73 zomretých na COVID-19 na 100.000 obyvateľov, pričom úmrtnosť na všetky príčiny spolu dosiahla 1082 osôb na 100.000 obyvateľov. Najvyššia miera úmrtnosti spôsobená ochorením COVID-19 bola v Trenčianskom kraji, kde pripadlo 96 zomretých na 100.000 obyvateľov, naopak, najnižšie hodnoty úmrtnosti na COVID-19 mali Bratislavský kraj pri počte 48 úmrtí na 100.000 obyvateľov a Banskobystrický kraj s 56 osobami na 100.000 obyvateľov.

"V absolútnych číslach najviac zomretých na COVID-19 bolo v Prešovskom kraji (711 osôb) a to platilo vo všetkých vekových skupinách, je to však počtom obyvateľov najväčší kraj SR, nasledovali Nitriansky (608 zomretých) a Trenčiansky kraj (562)," uvádza ŠÚ SR. Naopak, najnižšie početnosti úmrtí na COVID-19 boli z regionálneho hľadiska v Bratislavskom (326 osôb) a Banskobystrickom kraji (358).

Ochoreniu COVID-19 podľahlo minulý rok viac mužov (52 percent) než žien. Počet zomretých žien na túto infekciu nad mužmi prevládal iba v dvoch regiónoch – v Banskobystrickom a Košickom kraji.

Z celkového počtu viac ako 59.000 zomretých ľudí skonalo vlani v nemocnici vyše 31.000, čo je 53 percent, a doma 17.000 osôb (29 percent). "V zariadeniach pre dlhodobo chorých to bolo približne 1500 ľudí (3 %)," priblížil ŠÚ.

Rôzne príčiny

Vyššia úmrtnosť na nádory sa prejavila iba v skupine seniorov, u ľudí v produktívnom veku zaznamenal ŠÚ pokles. Na nádory zomrelo v minulom roku 14.000 ľudí, čo je v porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov nárast o tri percentá. "Nádory majú takmer 24-percentný podiel na úmrtiach v SR," skonštatovali štatistici.

Z významnejších príčin úmrtí sa vlani v porovnaní s päťročným priemerom najvýraznejšie zvýšil podiel úmrtí na infekčné a parazitárne choroby a tiež na choroby močovej a pohlavnej sústavy (po 16 percent). Štatistici poukazujú, že o 13 percent poklesol počet úmrtí spôsobených vonkajšími príčinami. O dvanásť percent klesli úmrtia zo subjektívnych a objektívnych príznakov a abnormálnych klinických a laboratórnych nálezov. Klesli aj úmrtnosti z chorôb nervového systému či dýchacej sústavy.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá