Už je možné žiadať o upravenú Prvú pomoc, príspevok je po novom 100%

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky z pomocnej schémy Prvej pomoci za február z opatrení 1, 3A a 3B elektronicky prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk. Príspevok je po novom vo výške 100 % celkovej ceny práce. Informovala o tom hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.

Platí do konca júna

"Európska komisia (EK) schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý nám umožňuje zvýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100 % celkovej ceny práce," odôvodnila Rovenská s tým, že keďže išlo o rozsiahlu zmenu schémy štátnej pomoci, EK ju v spolupráci s Protimonopolným úradom posudzovala od polovice februára. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1100 eur.

Ako pripomenula, pomocná schéma sa zároveň predĺžila do 30. júna. "Aby sme zrýchlili a zjednodušili administratívu, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok," dodala Rovenská.

Zároveň spresnila, že o príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci +. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

Ak mali problémy, nič sa nemení

"V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. decembru 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach, naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce, tak ako doteraz," dodala hovorkyňa. O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. februáru 2021. Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca.

"Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky Prvej pomoci za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021," pripomenula Rovenská a dodala, že všetky aktuálne informácie možno nájsť na webovej stránke pomahameludom.sk. Na udržanie pracovných miest sa zatiaľ vyplatilo okolo 1,19 miliardy eur a podporilo sa celkovo 3,45 milióna mesačných príjmov zamestnancov vrátane SZČO.

S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijíma rezort práce na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov. Od 1. marca posilnilo tímy úradov už 74 ľudí, najviac sa posilňuje úrad práce v Bratislave, a to o 14 pracovníkov.

TOP videá

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá