Gröhling oznámil, čo bude s maturitami. Ruší sa ústna aj písomná časť

V aktuálnom školskom roku sa ruší písomná forma internej maturitnej skúšky, teda slohová časť, aj ústna skúška. Známky sa vypočítajú podľa priemeru na vysvedčení. Maturity budú vyzerať tak, ako tie minuloročné, informoval minister školstva Branislav Gröhling.

Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov. Dôvodom zrušenia "skúšky dospelosti" je zlá epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku, vysvetlil Gröhling (SaS).

Do 10. mája prebehne klasifikácia maturantov zo známok počas štúdia, do 19. mája dostanú výslednú známku. Ak s ňou nebudú spokojní a budú chcieť si ju opraviť, prípadne budú mať záujem o ústnu skúšku, maturanti tak môžu urobiť.

"Ruší sa písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh," povedal minister školstva. Známka z ústnej, praktickej aj jej teoretickej časti sa vypočíta podľa priemeru známok z predmetu. "Známka žiaka na maturite bude odrážať celú jeho prácu počas štyroch rokov a jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole," povedal šéf rezortu školstva. Poznamenal, že žiaci sa počas štyroch rokov učili a boli aj riadne známkovaní.

Môžu požiadať o preskúšanie

Minister školstva uviedol, že riaditeľ strednej školy určí do 3. mája skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Minister konkretizoval, že pri osemročných programoch sa do priemeru budú započítavať posledné štyri ročníky štúdia. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája. "Následne žiak dostáva spriemerovanú známku. Ak má žiak záujem, môže požiadať o klasickú ústnu maturitu, napríklad aj v prípade, že chce opraviť známku na lepšie a táto maturita prebehne v termíne od 31. mája," povedal minister. Ak žiak nemá záujem o ústnu skúšku, tak sa priemer známok považuje za jeho výslednú známku.

Na online vyučovanie musia chodiť

"Všetci žiaci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty nepovinný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok. Alebo do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu," ozrejmil šéf rezortu školstva. Ak má žiak podľa neho z niektorého predmetu počas rokov uvedené, že ho absolvoval, do priemeru sa to nepočíta. "Ak žiak nemá žiadnu známku z predmetov, alebo bol hodnotený iba absolvoval, bude maturovať ústne," vysvetlil Gröhling.

Minister pripomenul, že žiaci sa musia naďalej zúčastňovať na vyučovaní a musia dostať aj záverečné známky, v opačnom prípade im hrozia komisionálne skúšky. Gröhling uviedol, že sám nevie, či po strede ešte bude ministrom školstva a aj preto oznámil zrušenie maturít už teraz. "Nevieme, čo sa môže v najbližších dňoch stať," dodal.

O prijímačkách ešte musia rozhodnúť

O tom, ako budú vyzerať prijímacie skúšky na stredné školy rozhodne ministerstvo v nasledujúcich týždňoch. "Prijímacie pohovory nás ešte čakajú a nie je možné, aby sme v tomto týždni rozhodli o takomto závažnom kroku," povedal minister školstva. Ako tvrdí, je opätovne potrebné "vychytať množstvo drobností, ktoré môžu nastať".

Minister verí, že v nasledujúcich týždňoch sa situácia na Slovensku zlepší a v apríli sa budú môcť vo viacerých okresoch vrátiť do škôl aj žiaci druhého stupňa základných škôl vrátane deviatakov.

Vlani sa klasické prijímacie pohovory na stredné školy neuskutočnili. Pri prijatí žiakov rozhodoval ich prospech. Ministerstvo školstva vtedy určilo vzorce, podľa ktorých školy prideľovali body jednotlivým predmetom.

TOP videá

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá