Očkovacie pasy uľahčia pohyb v Únii. Toto všetko budú obsahovať

Digitálne zelené preukazy, považované za akési "očkovacie pasy", uľahčia bezpečný a voľný pohyb osôb v rámci EÚ počas pandémie ochorenia COVID-19. Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová pri predstavení nového súboru protipandemických opatrení.

Podľa stanoviska Európskej komisie bude tento preukaz vydávaný zadarmo a bude dokladom, že jeho držiteľ bol zaočkovaný proti COVID-19, má negatívny výsledok testu alebo sa z tohto ochorenia vyliečil. Platiť bude vo všetkých členských štátoch Európskej únie a tiež na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku. Použiteľný bude zrejme aj v širšom ako európskom meradle, ak sa presadia iniciatívy vyvíjané globálne.

Tri typy osvedčení

Certifikát obsahujúci QR kód bude v digitálnom formáte (použiteľný pre smartfóny) alebo v papierovej podobe - podľa preferencií držiteľov. Zahŕňa tri rôzne typy osvedčení: očkovací preukaz, testovací preukaz a potvrdenie o uzdravení. Tieto dokumenty môžu byť vydané a použité vo všetkých členských štátoch Únie na uľahčenie voľného pohybu osôb.

Preukaz bude obsahovať kľúčové informácie, ako sú meno jeho držiteľa, dátum narodenia, členský štát, kde bol vydaný, a jedinečný identifikátor osvedčenia. Pri potvrdení o očkovaní sa uvedie typ vakcíny a jej výrobca, počet dávok a dátum očkovania. Pri osvedčení o testovaní sa uvedie typ testu, dátum, čas a miesto jeho vykonania a výsledok. Pri potvrdení o prekonaní choroby sa uvedie dátum pozitívneho výsledku testu, vydavateľ osvedčenia, dátum jeho vydania a doba platnosti.

Všetci občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci, ako aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú bydlisko alebo pobyt v členských štátoch Únie a majú právo cestovať do iných členských štátov, budú mať nárok na bezplatné vybavenie preukazu, obsahujúceho iba minimálny súbor informácií potrebných na potvrdenie a overenie stavu očkovania, testovania alebo vyliečenia z choroby COVID-19.

Očkovanie nebude podmienkou cestovania

Európska komisia zdôraznila, že zavedenie týchto preukazov neznamená zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach Únie a očkovanie ako také nebude podmienkou pre umožnenie cestovania za hranice členskej krajiny. Všetci občania Európskej únie majú základné právo na voľný pohyb, čo platí bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. Digitálny zelený preukaz však uľahčí výkon tohto práva. Nezaočkované osoby sa však môžu stretnúť s obmedzeniami pri cezhraničnom cestovaní v podobe povinného testovania alebo pobytu v karanténe.

Digitálny zelený preukaz bude nápomocný najmä pri obmedzeniach voľného pohybu zavedených niektorými členskými štátmi z dôvodu ochrany verejného zdravia, ktoré požadujú ďalšie testovanie alebo pobyt v karanténe.

Členské štáty budú mať možnosť rozšíriť pôsobnosť týchto preukazov aj na cestujúcich, ktorí dostali iné vakcíny ako tie, ktoré boli schválené pre používanie v Únii.

Podpisy bude možné overiť v celej Únii

Ak členský štát bude aj naďalej vyžadovať od držiteľov digitálnych preukazov pobyt v karanténe alebo ďalšie testovanie, musí to oznámiť Európskej komisii a všetkým ostatným členským štátom a zdôvodniť takéto opatrenia.

Každý orgán vydávajúci tento typ dokumentu - nemocnica, testovacie stredisko, zdravotný úrad - bude mať svoj vlastný kľúč digitálneho podpisu a všetky "kľúče" budú uložené v zabezpečenej databáze v každej krajine. Vďaka spoločnej európskej platforme bude možné overiť všetky podpisy v celej Európskej únii.

Systém digitálnych zelených preukazov bude pozastavený, keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlási koniec pandémie ochorenia COVID-19. V prípade nových epidémií infekčných chorôb tento systém bude môcť byť znovu aktivovaný.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá