Remišovej rezort vyčlenil na dotácie pre regióny vyše milióna eur

Remišovej rezort vyčlenil na dotácie pre regióny vyše milióna eur
Zdroj foto: SITA/Dorota Smetanová
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ktoré tak môžu získať dotáciu od 10.000 do 50.000 eur.

Kto sa môže zapojiť do výzvy?

Na tieto dotácie rezort regionálneho rozvoja vyčlenil celkovo 1,1 milióna eur. Informoval o tom tlačový odbor MIRRI. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch je 90 %. Žiadosti možno predkladať na predpísaných tlačivách do 15. apríla 2021.

"Podpora regiónov je pre nás kľúčovou prioritou. V tejto výzve podporíme sumou 1,1 milióna eur mimovládne organizácie, ktoré bývajú zvyčajne jedným z hlavných aktérov rozvoja potenciálu regiónov, starostlivosti o kultúrne dedičstvo, životné prostredie či verejné zdravie," okomentovala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Do výzvy sa môžu zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja. Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj vnútorného potenciálu územia - napríklad výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou, na podporu predchádzania sociálneho vylúčenia - napríklad vzdelávanie nezamestnaných mladých a zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít či na rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu - napríklad zdieľané bývanie a projekty inklúzie medzi seniormi, hendikepovanými a väčšinovou spoločnosťou.

Oprava pamiatok, pomoc turizmu

Podporené môžu byť aj projekty pomáhajúce rozvoju turistickej infraštruktúry - napríklad budovanie altánkov, lavičiek, náučných tabúľ alebo projekty zamerané na starostlivosť o kultúrne dedičstvo - napríklad oprava a rekonštrukcia pamiatok. O dotáciu sa možno uchádzať aj na projekty zamerané na ochranu životného prostredia - napríklad protipovodňové zádrže, revitalizácia zelene a na komunitné aktivity.

"Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je možné tiež predkladať projekty, ktoré pomôžu zmierniť dosahy ochorenia COVID-19 na život ľudí v regiónoch," podotkla Remišová.

"Kompletné vyplnené žiadosti spolu s prílohami, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom odporúčame podávať prostredníctvom elektronickej podateľne cez ústredný portál verejnej správy," podotkol tlačový odbor rezortu s tým, že v takomto prípade môžu žiadatelia, okrem ušetrenia svojho času, získať dodatočné bonusové body. Kompletnú výzvu nájdu záujemcovia na webovej stránke ministerstva.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá