SDKÚ chce postihovať za priestupky už 14-ročné deti

SDKÚ chce postihovať za priestupky už 14-ročné deti
Zdroj foto: SITA
Strana SDKÚ-DS chce, aby za priestupky pykali už 14-ročné deti, rovnako ako je to pri trestných činoch. V súčasnosti je možné vyvodiť priestupkovú zodpovednosť voči osobe od 15 rokov.

Maloletí pod touto vekovou hranicou sú podľa SDKÚ-DS nepostihnuteľní, pričom v mnohých prípadoch páchajú priestupky práve deti mladšie ako 15 rokov. Problém má riešiť novela zákona o priestupkoch, ktorú strana predložila do Národnej rady SR.

"V praxi nie sú zriedkavé prípady, práve naopak, keď sa protiprávneho konania dopustí osoba, voči ktorej z dôvodu nedostatku veku nie je možné vyvodiť priestupkovú zodpovednosť (osoba do 15 rokov). Znížením vekovej hranice priestupkovej zodpovednosti sa výrazne zúži skupina nepostihnuteľných maloletých priestupcov," vysvetľujú predkladatelia novely Ľudovít Kaník, Pavol Frešo a Viliam Novotný (všetci SDKÚ-DS).

V právnej norme tiež navrhujú, aby páchateľ, ktorý nemá peniaze na uhradenie škody na majetku, ktorú spôsobil, musel vykonať verejnoprospešné práve v rámci malých obecných prác. "Súčasná situácia totiž pri spôsobení škody na majetku pri ukladaní sankcie náhrady tejto škody v prípade, ak priestupca nemá prostriedky na jej uhradenie, necháva páchateľa nepostihnutého," odôvodnili svoj návrh predstavitelia SDKÚ-DS.

Novela tiež počíta s tým, že ak si priestupca nesplní povinnosť vykonať verejnoprospešné práce, stanoví sa povinnosť správneho orgánu uložiť náhradnú lehotu na ich vykonanie, ktorá však musí začať plynúť najneskôr do 60 dní od uplynutí pôvodnej lehoty. Výška sankcie sa má pritom dvojnásobne zvýšiť. Ak priestupca verejnoprospešné práce nevykoná ani potom, sankcia sa zvýši trojnásobne.

V prípade, že ani tak si vinník povinnosť nesplní, jeho konanie bude brané ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Za ten môže byť podľa trestného zákona potrestaný odňatím slobody na jeden až päť rokov. "Táto navrhovaná právna úprava má motivovať páchateľov priestupkov k tomu, aby sa namiesto vyhýbania plnenia povinností, ktoré im vyplávajú zo sankcií, im podrobili, keďže v opačnom prípade im hrozí trest odňatia slobody, keďže toto protiprávne konanie je už klasifikované ako trestný čin a nie priestupok," vysvetlili predkladatelia novely.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá