NBS: Počet sporiteľov v dlhopisových fondoch sa zdvojnásobil

NBS: Počet sporiteľov v dlhopisových fondoch sa zdvojnásobil
Zdroj foto: SITA
Po zrušení garancií v zmiešaných a akciových fondoch od apríla tohto roka sa počet sporiteľov v dlhopisových fondoch viac ako zdvojnásobil a dosiahol 12-percentný podiel na celkovom počte účastníkov druhého dôchodkového piliera. Uvádza sa to v analýze slovenského finančného sektora za prvý polrok tohto roka, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska.

Naopak, akciové dôchodkové fondy zaznamenávali výlučne odlev sporiteľov, či už v dôsledku úplných prestupov, alebo presmerovania nadpolovičnej väčšiny príspevkov do iných typov dôchodkových fondov. "V akciových fondoch tak ubudlo zhruba 50 tisíc sporiteľov, resp. 5 % ich dovtedajšieho počtu," uvádza centrálna banka.

Podobný počet sporiteľov podľa analýzy NBS opustil aj zmiešané fondy, avšak v ich prípade to bolo kompenzované presunom asi 25 tisíc sporiteľov do dôchodkových fondov tejto kategórie. Čistá bilancia týchto fondov z hľadiska zmeny počtu účastníkov však bola tiež negatívna. Nový typ indexových fondov zatiaľ neprilákal významnejší počet sporiteľov. "Na konci júna tohto roka bolo pod hlavičkou týchto fondov evidovaných 471 sporiteľov, teda zanedbateľný podiel z celkového množstva," informuje centrálna banka. Prestupy sporiteľov sa pritom uskutočňovali prevažne v rámci tej istej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Celkový počet ľudí sporiacich si na penziu v kapitalizačnom pilieri v prvom polroku tohto roka vzrástol o 4 tisíc na takmer 1,45 mil. sporiteľov.

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) v prvom polroku 2012 vykázali súhrnný zisk vo výške 3,87 mil. eur. "Predstavuje to výraznejšie zlepšenie hospodárenia, či už v porovnaní so stratou prvého polroka 2011, alebo aj so ziskom 1,43 mil. eur z druhého polroka 2011," konštatuje NBS. Výnosy z poplatkov a provízií od sporiteľov vzrástli medziročne o 41 %, a to pri miernom znížení nákladov vynaložených na poplatky a provízie platené dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. "Z odplát na strane výnosov najväčšia pozitívna zmena nastala pri odplatách za zhodnotenie majetku vo fondoch, ktoré vzrástli štvornásobne oproti rovnakému obdobiu roka 2011," uvádza sa v analýze. K lepšiemu hospodárskemu výsledku DSS podľa centrálnej banky prispeli aj niektoré mimoriadne výnosy nesúvisiace s jadrom činností dôchodkových správcovských spoločností, a tiež medziročný pokles prevádzkových nákladov.

Od začiatku apríla tohto roka v druhom dôchodkovom pilieri zanikli garancie v pôvodných rastových a vyvážených fondoch. Jediným garantovaným fondom zostal konzervatívny fond. Ak chcel sporiteľ v rastovom alebo vyváženom fonde zostať v garantovanej schéme, musel prestúpiť do dlhopisového, pôvodne konzervatívneho fondu. K trom typom fondov pribudol nový, tzv. indexový fond. Súčasne sa umožnilo rozloženie dôchodkových úspor do dvoch fondov za podmienky, že jeden z fondov bude garantovaný konzervatívny fond.

Mladí ľudia, ktorí sa stávajú prvýkrát dôchodkovo poistenými osobami, od začiatku apríla automaticky vstupujú do druhého piliera. Ide o ľudí, ktorí sa prvýkrát stali zamestnancami, povinne dôchodkovo poistenými samostatne zárobkovo činnými osobami, dobrovoľne dôchodkovo poistenými osobami, alebo poistencami štátu počas rodičovskej dovolenky alebo poberania príspevku na opatrovanie. Tieto osoby majú 180 dní na uzatvorenie zmluvy s jednou z dôchodkových správcovských spoločností. Ak si dôchodkovú spoločnosť v tomto období nevyberú sami, správcu ich dôchodkových úspor im určí Sociálna poisťovňa. Po tom, čo mladý sporiteľ automaticky vstúpi do druhého piliera, má dva roky na to, aby z kapitalizačného penzijného piliera vystúpil.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá