Bratislava hľadá nového šéfa pre odvoz odpadu. Takéto má nároky

Bratislava hľadá nového šéfa pre odvoz odpadu. Takéto má nároky
Zdroj foto: TASR/Dano Veselský
Mesto Bratislava hľadá nového riaditeľa mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu. Martin Maslák, ktorý šéfoval podniku od leta 2019, sa totiž k 11. februáru vzdal výkonu tejto funkcie. Potvrdila to hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Manažérske schopnosti a realizácia zmien

Magistrát už vyhlásil výberové konanie na nového predsedu Predstavenstva OLO. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 6. marca. "Hlavné mesto očakáva od nového šéfa spoločnosti silné riadiace a manažérske schopnosti, vďaka ktorým spoločnosť OLO úspešne zrealizuje projektové zámery, ktoré boli v spoločnosti naštartované," uviedla Rajčanová.

Od nového vedenia OLO magistrát čaká, že realisticky posúdi súčasné fungovanie spaľovne a navrhne riešenia maximalizácie energetickej a finančnej efektívnosti, zrealizuje revíziu využívania odpadov ako zdrojových materiálov pre iné odvetvia.

Nové vedenie sa má venovať aj revízii súčasného systému triedenia odpadov s cieľom maximalizácie dotrieďovania. Venovať sa má aj zariadeniu na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a povinnému triedeniu a zhodnocovaniu kuchynských odpadov, podpore domáceho a komunitného kompostovania, posilneniu komerčnej činnosti OLO, prepojeniu vízie waste management s politikou mesta či revíziám označenia nádob, fungovania zberných dvorov či budovaniu re-use centier.

Hlavné mesto chce ísť príkladom

Kandidát má mať minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a prax v riadiacej pozícii najmenej päť rokov. Skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva sú podľa mesta výhodou. Samospráva ponúka pre túto pozíciu základný plat minimálne od 5000 eur v hrubom. "Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie," podotýka mesto.

Bratislava ako hlavné mesto chce ísť príkladom v odpadovom hospodárstve. Od svojej firmy OLO preto očakáva, že bude zabezpečovať komfortný zber a zvoz odpadov pre obyvateľov, zhodnocovať vo vysokej miere všetky vyzbierané materiály a zabezpečovať, aby odpad bol prioritne využívaný ako zdroj materiálov (odpredaj surovín) a aj energie (energetické zhodnocovanie). Zároveň žiada podporu pri hierarchickom riešení odpadov. Na prvom mieste má byť podľa mesta predchádzanie vzniku odpadov, potom opätovné použitie, na treťom mieste je recyklácia, energetické zhodnocovanie a až poslednou možnosťou pre odpady by malo byť skládkovanie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá