Súdy povolili vyše tisíc odpočúvaní, k zneužitiu údajne nedošlo

Súdy povolili vyše tisíc odpočúvaní, k zneužitiu údajne nedošlo
Zdroj foto: TASR
V priebehu prvého polroka 2012 nedošlo na Slovensku k žiadnemu prípadu nezákonného použitia informačno-technických prostriedkov. Vyplýva to zo správy parlamentného Výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorú dnes prerokoval parlament.

Podľa správy príslušné bezpečnostné zložky, ktoré môžu využívať ITP, podali za prvých šesť mesiacov 1 146 žiadostí o ich použitie, pričom súdy im vyhoveli v 1 103 prípadoch.

Najviac žiadostí, až 887, podal policajný zbor, súdy mu vyhoveli v 846 prípadoch. Slovenská informačná služba (SIS) žiadala nasadenie ITP v 156 prípadoch, súdy vyhoveli 154 žiadostiam. Colná správa podala 92 žiadostí, súdy všetkým vyhoveli. Vojenské obranné spravodajstvo (VOS) žiadalo o použitie ITP jedenásťkrát, súdy všetky žiadosti schválili. Vojenská spravodajská služba (VSS) a Zbor väzenskej a justičnej stráže o použitie ITP nežiadali.

Podľa zákona je nasadenie ITP podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného sudcu. ITP však možno použiť len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov.

Lehota začína plynúť dňom udelenia súhlasu sudcu. Ak je nevyhnutné použiť naraz alebo následne niekoľko druhov ITP, každý z nich možno použiť len v rozsahu výslovne udeleného súhlasu. Ak sa má ITP použiť v miestach, ktoré nie sú verejne prístupné, sudca, ktorý udeľuje písomný súhlas, rozhodne i o tom, či sa súhlas vzťahuje aj na vstup na tieto miesta.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá