Miliónová pokuta za prehrešky pri predaji potravín má výrazne klesnúť

Miliónová pokuta za prehrešky pri predaji potravín má výrazne klesnúť
Zdroj foto: SITA/Marko Erd
Miliónová pokuta pre obchodné reťazce za opakovaný prehrešok pri predaji potravín má od 1. júna 2021 klesnúť na úroveň 50.000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách z dielne ministerstva pôdohospodárstva predloženého do medzirezortného pripomienkového konania.

Potraviny po dátume spotreby

"Návrh zákona sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu umožnenia predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a zároveň sa znižuje minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta," priblížil rezort pôdohospodárstva v dôvodovej správe.

Návrh novely zákona sa tiež dopĺňa o odsek, ktorý stanovuje zákaz používania potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ako zložiek pri výrobe potravín. Stanovuje sa možnosť uvádzať potraviny na trh po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti formou bezodplatného prevodu alebo formou predaja pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Za bezpečnosť zodpovedá prevádzkovateľ

Novela zákona o potravinách umožňuje prevádzkovateľovi predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti len ak sú potraviny bezpečné, zreteľne označené, že ide o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a zreteľne priestorovo oddelené od ostatných potravín. Zároveň sa ustanovuje, že za bezpečnosť predávaných potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý takéto potraviny predáva.

Predloženým návrhom zákona sa podľa MPRV tiež umožňuje, aby v prípade nekalej súťaže alebo uplatnení neprimeraných podmienok v obchode s potravinami na strane prevádzkovateľa, orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliadal aj na hospodársku výhodu, ktorú mohol prevádzkovateľ protiprávnym konaním získať.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá