S nebezpečným odpadom z testovania sa ráta. Ako s ním naložia?

S nebezpečným odpadom z testovania sa ráta. Ako s ním naložia?
Zdroj foto: SITA/Viktor Zamborský (ilu)
Nebezpečný odpad z testovania na ochorenie Covid-19 by sa mohol odovzdať priamo poverenému zariadeniu na nakladanie s odpadmi. Vyplýva to z novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady SR. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

S nárastom nebezpečného odpadu sa ráta na odberných miestach v súvislosti s testovaním na ochorenie Covid-19. Cieľom návrhu je umožniť Ministerstvu životného prostredia SR na základe povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo okresného úradu poverenie zariadenia, aby prijalo a zhodnotilo nebezpečný odpad. V predložených materiáloch envirorezort ozrejmil, že by to bolo nad rámec platného povolenia.

"Ide predovšetkým o väčšie prevádzky, spravidla zariadenia na spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov, ktoré používajú najlepšie dostupné technológie a kde je zaručené nakladanie s týmito nebezpečnými odpadmi v súlade s relevantnými právnymi predpismi a zároveň dosahovanie ustanovených limitov vo vzťahu k ochrane ovzdušia," uvádza envirorezort v návrhu.

Z novej legislatívy tiež vyplýva, že inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, ak prevádzka nemá právoplatné povolenie. Ministerstvo bude môcť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19 tiež poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, ktorému bolo udelené integrované povolenie na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu. Legislatíva nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá