Dajte ľuďom právo odpojiť sa z práce, vyzvali europoslanci

Dajte ľuďom právo odpojiť sa z práce, vyzvali europoslanci
Zdroj foto: SITA/AP (ilu)
Európsky parlament vo štvrtok vyzval na prijatie právnej normy, ktorá by zamestnancom v celej Únii umožnila odpojiť sa vo voľnom čase od digitálnych pracovných zariadení bez negatívnych pracovno-právnych dôsledkov.

Neustále k dispozícii

Europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho predpisu, vďaka ktorému by sa osoby, ktoré vo svojom zamestnaní využívajú mobilné a digitálne zariadenia, mohli vo voľnom čase bez následkov odpojiť od pracovnej elektronickej komunikácie.

Za legislatívne uznesenie hlasovalo 472 poslancov, 126 bolo proti a 83 sa zdržalo hlasovania. Nová legislatíva by mala stanoviť minimálne požiadavky, pokiaľ ide o prácu na diaľku, a jasne vymedziť pracovné podmienky vrátane pracovného času a času odpočinku. Podľa upozornenia EP intenzívnejšie využívanie digitálnych nástrojov na pracovné účely viedlo k nástupu kultúry, ktorá používateľom týchto zariadení káže byť neustále k dispozícii a pripojený k pracovným aplikáciám. To má však negatívny vplyv na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

 

Základné právo

Uznesenie pripomína, že práca z domu zohrala počas koronakrízy kľúčovú úlohu pri ochrane pracovných miest a podnikov. Zároveň však zdôrazňuje, že kombinácia dlhého pracovného času a vyšších nárokov zamestnávateľov vedie k zvýšenému výskytu prípadov úzkosti, depresie, vyhorenia, ako aj k ďalším psychickým a fyzickým problémom.

Poslanci preto požadujú, aby bolo "právo na odpojenie", ktoré zamestnancom umožňuje nezaoberať sa pracovnými úlohami, telefonátmi, e-mailmi či inou pracovnou elektronickou komunikáciou vo voľnom čase vrátane sviatkov či dovoleniek, zadefinované ako základné právo.

Schválený text vyzýva členské štáty na prijatie všetkých potrebných opatrení, ktoré zamestnancom umožnia právo na odpojenie od práce účinne využívať, a to aj prostredníctvom kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi. Vnútroštátne orgány by tiež mali zabezpečiť adekvátnu ochranu osôb, ktoré toto právo skutočne využijú, pred diskrimináciou, kritikou, prepustením z práce či inými podobnými postihmi zo strany zamestnávateľa.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá