Vysokoškolákov ubúda, viac ich je na súkromných školách

25.9.2012 09:48

Študentov na verejných vysokých školách od roku 2007 postupne ubúda. Na verejných vysokých školách v dennej aj v externej forme štúdia prvého a druhého stupňa nastal medziročný pokles o 5009 študentov.

Vysokoškolákov ubúda, viac ich je na súkromných školách
TA3

"Pokles bol zaznamenaný na verejných vysokých školách, zatiaľ čo na súkromných vysokých školách počet týchto študentov medziročne vzrástol, a to o 1656," konštatuje sa vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2011, ktorú dalo na pripomienkovanie ministerstvo školstva.

"Pokles študentov je zapríčinený viacerými faktormi, pravdepodobne najväčší vplyv zohráva demografia, s tým súvisiace možnosti štúdia v okolitých štátoch s podobným demografickým vývojom," píše sa v dokumente. Na verejných školách bolo aj o 232 menej doktorandov, na súkromných školách sa však ich počet zvýšil o 213. Naopak, pribudlo vysokoškolákov iného štátneho občianstva, a to tak na verejných, ako aj na súkromných školách. Podľa výročnej správy najviac študentov - 58,6 percenta študovalo spoločenské vedy, náuky a služby.

"Kým v regionálnom školstve sa diskutovalo o racionalizácii siete škôl a školských zariadení a následne sa k nej aj pristúpilo, v prípade vysokých škôl dochádza stále k zriaďovaniu nových fakúlt či pracovísk, ktorých perspektíva je z tohto pohľadu diskutabilná," uvádza sa vo výročnej správe. Podľa jej autorov zaujímavo pôsobí aj fakt, že kým na verejných vysokých školách počet študentov štandardne na bezplatnom štúdiu klesá, na súkromných vysokých školách s úhradou školného počet študujúcich má rastúci trend.

O štúdium na vysokej škole v prvom stupni a spojenom prvom a druhom stupni sa uchádzalo 67.255 slovenských uchádzačov, čo je najnižší počet od roku 2004. "Oproti minulému roku je to pokles takmer o 6000 uchádzačov. Títo uchádzači na štúdium podali spolu s cudzincami 139.474 prihlášok, čo je najnižší počet za ostatných osem rokov," približuje dokument.

V priebehu roka 2011 riadne skončilo vysokoškolské štúdium na verejných a súkromných vysokých školách 70.061 študentov, čo je pokles o 2170 študentov. K poklesu došlo tak u absolventov dennej formy (o 1363), ako aj u externistov (o 807). Kým počet absolventov na verejných vysokých školách bol oproti roku 2010 u všetkých stupňov nižší, v súkromných školách vzrástol: u prvého a druhého stupňa o 1973 (nárast o 17 %) a u tretieho o 27 (nárast o 31 %).

Výročná správa tiež informuje, že priemerný plat zamestnanca vysokej školy dosiahol vlani 906,59 eura, čo je o 1,24 percenta viac ako v roku 2010. Vysokoškolskí učitelia na verejných vysokých školách mali v roku 2011 plat v priemere 1156,49  eura, priemerný plat profesora verejnej vysokej školy bol 1699,27 eura.  Vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora majú v priemere 60 rokov.

V priebehu roka 2011 získali verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu spolu 434.097.543 eur. Podľa výročnej správy skončilo v roku 2011 s kladným výsledkom hospodárenia 19 verejných vysokých škôl. Záporný hospodársky výsledok dosiahla aj po zohľadnení výsledkov podnikateľskej činnosti jedna verejná vysoká škola, a to Akadémia umení v Banskej Bystrici. Verejné vysoké školy dosiahli za rok 2011 zisk vo výške 12.628.662 eur, píše sa v materiáli.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok