Pozastavujú dražby aj plynutie súdnych lehôt. Dôvod? Pandémia

Pozastavujú dražby aj plynutie súdnych lehôt. Dôvod? Pandémia
Zdroj foto: TASR/AP (ilu)
Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania dražieb do 28. februára 2021. Vyplýva to z balíka zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktorý schválil parlament. Informoval o tom hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Opatrenie má znížiť mobilitu

Podobne ako počas prvej vlny pandémie má prísť k dočasnému zastaveniu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, a to až do 28. februára 2021. „Taktiež lehoty, ktoré plynuli od 1. januára 2021, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona,“ spresnil rezort spravodlivosti s tým, že toto opatrenie má prispieť aj k zníženiu mobility.

Ďalším opatrením z dielne rezortu spravodlivosti je pozastavenie plynutia procesných lehôt, ktoré vyplývajú z procesných právnych predpisov alebo z rozhodnutí súdov. „Neplynú teda zákonné lehoty ani lehoty určené súdom, napríklad lehota na podanie opravného prostriedku, lehota na doplnenie podania či lehota na vyjadrenie sa k podaniu protistrany,“ doplnilo ministerstvo. V prípade, že vec neznesie z vážnych dôvodov odklad, súd má byť oprávnený aplikovať pôvodnú procesnú lehotu, alebo určiť novú lehotu.

Nový stav platí aj pre súdnych exekútorov

V rámci trestného konania má prísť k pozastaveniu lehôt na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby. „Na strane obžaloby je legitímne očakávať, že prokuratúra ako orgán verejnej moci bude riadne fungovať aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu,“ dodal rezort spravodlivosti.

Zároveň má byť povinnosť upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka či organizovaním súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. „Súdny exekútor je v čase do 28. februára povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti,“ spresnilo ministerstvo. Tiež má byť umožnené korešpondenčné hlasovanie, ako aj elektronická účasť na zasadnutiach veriteľských orgánov v konkurznom konaní počas núdzového stavu.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá