Schválili zjednodušenie eurofondov z dielne Remišovej ministerstva

Schválili zjednodušenie eurofondov z dielne Remišovej ministerstva
Zdroj foto: TASR/Pavol Zachar
Procesy okolo čerpania peňazí z Európskych štrukturálnych a investičných fondov by sa mali zjednodušiť, zníži sa aj administratívna záťaž poskytovateľom, prijímateľom, ale i ostatným subjektom, ktorí sa zúčastňujú na implementácii poskytovania eurofondov. Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF z dielne ministerstva investícií, ktorú v stredu odobrila vláda a pošle ju na prerokovanie parlamentu. Zákon by mohol byť účinný od 1. júna tohto roka.

Novela kladie dôraz na transparentnosť

Opatrenia v novele podľa materiálu ovplyvnia vyhlasovanie výziev a schvaľovací proces žiadostí, ako aj samotnú realizáciu a financovanie projektov. Novela zároveň kladie dôraz na transparentnosť. Sprístupniť verejnosti by sa mali napríklad informácie o nedostatkoch zistených v auditoch.

"Zverejňovanie týchto nedostatkov má potenciál významne prispieť k prevencii a predchádzaniu vzniku opakovaných nedostatkov, ktoré už boli v minulosti identifikované na iných subjektoch, a tým k zníženiu negatívnych dosahov na subjekty podieľajúce sa na implementácii EŠIF, napríklad v podobe neoprávnených výdavkov," píše sa v materiáli. Orgán auditu by mal dvakrát ročne zverejňovať také nedostatky, ktoré majú významný finančný vplyv, a navrhnúť k nim aj odporúčania.

Rozširovať by sa mal aj zoznam informácií, ktoré je poskytovateľ povinný zverejniť. Po novom do zoznamu pribudne názov spoločnosti, ktorá sa podieľala na vypracovaní konkrétneho projektu. Zverejnené budú musieť byť aj informácie o právnických či fyzických osobách, ktoré sa podieľali na vypracovaní žiadosti.

Novela by mala priniesť aj väčšiu flexibilitu vo vykazovaní výdavkov, a to tým, že sa umožní uviesť podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a spôsob výkonu kontroly aj v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v rozhodnutí o schválení takéhoto príspevku v prípade, ak poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba.

Zníži sa aj administratívna záťaž

Ďalším navrhovaným zjednodušením je aj možnosť zmeniť prebiehajúcu, ale aj uzavretú výzvu, a to až do vydania prvého rozhodnutia. "Pri tzv. otvorenej výzve sa možnosť zmeny výzvy vzťahuje na aktuálne posudzované hodnotiace kolo," spresňuje rezort.

Z legislatívy o eurofondoch sa podľa návrhu má vypustiť aj ustanovenie o overovaní splnenia podmienok poskytnutia peňazí. "Z technických dôvodov nie je možné overiť splnenie určitej podmienky poskytnutia príspevku k určitému, vopred stanovenému dňu," odôvodňuje rezort v materiáli s tým, že vyškrtnutím ustanovenia sa zníži aj administratívna záťaž a zrýchlia sa procesy.

Novela má priniesť aj to, že nedostatok alebo pochybnosť poskytovateľa o pravdivosti či úplnosti žiadosti zo strany žiadateľa, ktoré žiadateľ ešte neodstránil, nebude automaticky viesť k zastaveniu konania. Čo sa týka národných projektov, zavedie sa možnosť, aby jedno vyzvanie bolo základom na podanie viacerých takýchto projektov toho istého žiadateľa alebo rôznych žiadateľov.

Zároveň pre situáciu okolo pandémie nového koronavírusu by sa mala zaviesť možnosť poskytovať finančné prostriedky z príspevku až na úroveň užívateľa aj bez zmluvy, na základe iného právneho vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá