Prieskum zisťoval, kto sa na Slovensku chce dať zaočkovať

11.1.2021 12:35

Vakcína proti koronavírusu môže podľa odborníkov dostať náš život aspoň čiastočne do normálu. Najnovší prieskum však zistil, že zaočkovať sa napriek tomu nechce dať veľká časť našej populácie. Prieskum odhalil významné rozdiely medzi mužmi a ženami, mladými a staršími aj medzi vzdelanými a ľuďmi s nižším vzdelaním.

Očkovaním si je istá menej ako tretina

Agentúra Ipsos v prvom týždni roka uskutočnila medzi slovenskou populáciou prieskum, ktorý zisťoval, aká je ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu. Respondentov sa pýtali otázku: “Ak by ste mali možnosť dnes sa dať proti Covid-19 zaočkovať, urobili by ste to?” a chceli poznať aj ich dôvody.

Z prieskumu vyplynulo, že v našej krajine by sa “určite” dala zaočkovať menej ako tretina populácie. Tých, ktorí vakcínu zásadne odmietajú, je ale ešte menej.

Prieskum realizovali medzi 5. a 8. januárom, teda v čase, kedy už bola na Slovensku k dispozícii vakcína od spoločností Pfizer a BioNTech

Prieskum realizovali medzi 5. a 8. januárom, teda v čase, kedy už bola na Slovensku k dispozícii vakcína od spoločností Pfizer a BioNTech. V predchádzajúcich dňoch sa dali verejne zaočkovať známe tváre, ako napríklad profesor Vladimír Krčméry či prezidentka Zuzana Čaputová.

V tomto období by sa dalo "určite" zaočkovať 28,5 % slovenskej populácie. “Skôr áno” odpovedalo ďalších 24,6 %. Celkový podiel očkovaniu skôr pozitívne naklonených ľudí je 53,2 %. Na druhej strane, podiel očkovaniu skôr negatívne naklonených ľudí je 36,6 %, keďže odpoveď "skôr nie" zvolilo 15,3 % opýtaných a "určite nie" 21,3 %.

Častejšie ho chcú muži a mladí dospelí

Častejšie by sa podľa prieskumu dali očkovať muži. Zatiaľ čo zaočkovať by sa dalo (určite áno a skôr áno) 59,2 % mužov, u žien je to len 47,5 %. Muži častejšie pochybujú o účinnosti vakcíny, ženy o jej bezpečnosti.

Najčastejšie by sa dali očkovať mladí dospelí. Najvyššia miera ochoty nechať sa zaočkovať je vo vekovej kategórii 18-24 rokov (60,7 % určite áno a skôr áno). Najviac odmietačov, ktorí sa "určite nechcú" dať zaočkovať, je v kategórii 45-54 rokov (12,5 %). Najmladší dospelí sa často nechcú očkovať pre pocit, že očkovanie nepotrebujú.

Rozdiely medzi krajmi aj vo vzdelaní

Prieskum zistil aj rozdiely medzi krajmi a mestami. V Bratislavskom kraji zásadne odmieta očkovanie proti Covidu-19 každý desiaty opýtaný, v Košickom, Trenčianskom a Banskobystrickom približne každý štvrtý. V Bratislavskom kraji by sa dalo zaočkovať (určite áno a skôr áno) 60,8 % obyvateľov, zatiaľ čo, najmenej (46,5 %) by sa dali zaočkovať obyvatelia Prešovského kraja. V našich najväčších mestách (Bratislava a Košice) je menej „odmietačov“, než v ostatných mestách a obciach.

Údaje z prieskumu ukázali aj to, že so zvyšujúcim sa vzdelaním stúpa ochota nechať sa zaočkovať. Zatiaľ čo respondenti s ukončenou základnou školou by sa určite alebo skôr nechali zaočkovať proti Covid-19 v 39,1 % prípadoch, vysokoškolsky vzdelaní respondenti až v 64,7%.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok