Po mesiacoch poklesu vzrástol dovoz zo zahraničia na Slovensko

Aktualizované:
Vysoký objem vývozu tovaru ťahal slovenský zahraničný obchod aj v novembri 2020, po ôsmich mesiacoch poklesu vzrástol aj dovoz. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Celkový vývoz tovaru podľa predbežných výsledkov v novembri 2020 dosiahol hodnotu 7,5 miliardy eur. Medziročne tak vzrástol o 2,5 % a je to druhá najvyššia hodnota tento rok na úrovni historických maxím.

Celkový dovoz tovaru sa medziročne zvýšil o 1,1 % na 7,3 miliardy eur. Kladné saldo zahraničného obchodu dosiahlo 222,9 milióna eur. Novembrový prebytok tvoril síce len štvrtinu rekordných októbrových hodnôt, stále bol však takmer dvojnásobne vyšší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka o 103,2 milióna eur.

Rast vývozu v najpodstatnejšej triede zahraničného obchodu SR – Stroje a prepravné zariadenia, do ktorej patrí aj automobilový priemysel, napriek tomu že tretí mesiac po sebe spomalil tempo, ovplyvnil aj v novembri priaznivý vývoj slovenského exportu. Z deviatich tried vykázali kladné saldo, teda prebytok vývozu nad dovozom, len dve, ale najobchodovanejšie triedy, u ostatných prevyšoval dovoz tovaru nad vývozom.

Export strojov a prepravných zariadení dosiahol v novembri 5,1 miliardy eur a bol druhý najvyšší za posledné desaťročie. V medziročnom porovnaní vzrástol do štátov mimo EÚ o 37,6 %, ale sem smeruje len viac ako štvrtina vývozu strojov a prepravných zariadení. Do členských krajín EÚ export klesol o 3,2 %.

Celkový dovoz tovaru na Slovensko bol, po ôsmich mesiacoch poklesu, medziročne vyšší o 1,1 %. Navýšil sa najmä import z krajín EÚ o 11,6 %, ktorý sa podieľa na celkovom dovoze takmer tromi štvrtinami. Z podielovo významných tried sa na raste dovozu podieľal import strojov a prepravných zariadení z EÚ a dovoz v triede – chemikálie. Dovoz z krajín mimo EÚ bol medziročne nižší o 18,9 %.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá