Zákaz omší i spovedí. Takéto sú opatrenia v niektorých okresoch

Vo viacerých okresoch Slovenska rušia verejné bohoslužby. Opatrenia majú zabrániť šíreniu koronavírusu. Omše zrušili napríklad vo viacerých okresoch Nitrianskeho kraja. Nitrianske biskupstvo informovalo, že na základe nových opatrení je zakázaná aj spoveď v kostoloch či individuálne návštevy.

Zakazujú sa aj firemné posedenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici zakazuje bohoslužby a organizáciu divadelných, hudobných a filmových hromadných podujatí alebo iných umeleckých predstavení a športových podujatí. Vyplýva to z vyhlášky RÚVZ, ktorá nadobúda platnosť 23. decembra a zverejnilo ju mesto Senica na sociálnej sieti.

Opatrenia majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Zákaz podľa RÚVZ platí od stredy aj na spovede. Nevzťahuje sa na pohrebný obrad, obrad krstu a sobáša. Neplatí to tiež pre bohoslužby, ktoré sa uskutočňujú iba s účasťou celebranta s nevyhnutnou asistenciou pre online vysielanie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici nariaďuje opatrenia pre okresy Senica a Skalica. Podľa vyhlášky zakazuje aj realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov alebo nápojov.

Zakázaný aj predaj alkoholických nápojov

V okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš sú od stredy 23. decembra zakázané verejné bohoslužby a spovede v interiéroch kostolov. Opatrenie má zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši.

Zákaz sa netýka pohrebného obradu, krstu, sobášneho obradu a bohoslužieb vykonávaných za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom on-line vysielania. Netýka sa ani spovede osôb, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach, ako sú zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb. "Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou," uvádza sa vo vyhláške.

Od stredy je v oboch liptovských okresoch zakázaný aj predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou. Tiež organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri. Rovnako je zakázané organizovať posedenia a akékoľvek stretnutia spojené s konzumáciou pokrmov alebo nápojov. Prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania sa zakazuje podávanie pokrmov alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania.

"Zákaz sa nevzťahuje na prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby," píše RÚVZ vo vyhláške. Netýka sa ani rodinných stretnutí osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

TOP videá

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá