Úrad jadrového dozoru pri obstarávaní pochybil, rozhodol ÚVO

Úrad jadrového dozoru pri obstarávaní pochybil, rozhodol ÚVO
Zdroj foto: SITA/AP (ilu)
Úrad jadrového dozoru musí zrušiť použitý postup pri zadávaní zákazky zvýšenie havarijnej pripravenosti a jej harmonizácia v prípade nehody alebo havárie jadrového zariadenia v SR alebo havárie jadrového zariadenia mimo územia SR. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie, podľa ktorého došlo nerozdelením zákazky k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie uchádzačov a princípu transparentnosti. ÚVO okrem toho skonštatoval, že opis zákazky nebol jasný a úplný, čo mohlo mať vplyv na vypracovanie ponúk uchádzačmi.

"Postupom kontrolovaného pri nerozdelení predmetu zákazky došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, a to najmä princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípu transparentnosti," uviedol ÚVO v rozhodnutí.

Nejednoznačné podklady

Súťaž v predpokladanej hodnote zákazky 697 000 eur bez dane z pridanej hodnoty vyhlásil ÚJD ešte v januári tohto roka. Podľa ÚVO súťažné podklady neobsahovali jednoznačný opis predmetu zákazky, keďže zo zoznamu nebolo napríklad jasné, implementáciu akých nových verzií systémov ÚJD požaduje, prípadne aké technické prostriedky Centra havarijnej odozvy ÚJD SR majú byť predmetom údržby. Nejasnosti, prípadne neúplnosti v opise predmetu zákazky tak mohli mať vplyv na vypracovanie ponúk uchádzačmi.

Podľa ÚVO nastavil ÚJD súťaž tak, že zvýhodňoval uchádzača Výskumný ústav jadrovej energetiky. "Postupom kontrolovaného pri nerozdelení predmetu zákazky došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, a to najmä princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípu transparentnosti," uviedol ÚVO v rozhodnutí. Niektoré oblasti plnenia zákazky totiž môže z hľadiska práv duševného vlastníctva vykonávať len VÚJE a činnosti, na ktoré mohla prebehnúť riadna hospodárska súťaž, ÚJD od tohto plnenia formou rozdelenia predmetu zákazky neoddelil.

Upozornili aj na príručku

ÚVO tiež upozornil na príručku vtedajšieho úradu podpredsedu vlády pre regionálny rozvoj, investície a informatizáciu Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe zo 16. mája 2019. Tá rieši stav závislosti verejných obstarávateľov od dodávateľov softvéru z dôvodu výhradných práv autora.

Podľa tejto príručky je verejný obstarávateľ povinný vyhnúť sa závislosti od dodávateľa najmä nadobudnutím dostatočných oprávnení v rámci autorských práv a získaním zdrojového kódu. Ďalej plánovaním životného cyklu softvérového diela a jeho prevádzky či kontrolou technickej špecifikácie v rámci predmetu novej zákazky tak, aby nepreferovala riešenia, ktoré sú výhradným know-how jedného zo súťažiacich.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá