Nezákonne väznili migrantov. Súdny dvor EÚ rozhodol o Maďarsku

Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva Európskej únie v oblasti konaní o poskytovaní medzinárodnej ochrany a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na jeho území. Vyplýva to z komuniké o verdikte vyhlásenom Súdnym dvorom EÚ.

"Maďarská vláda urobí aj v budúcnosti všetko pre to, aby chránila štátne hranice Maďarska a Európy a aby zabránila vytvoreniu medzinárodných migračných koridorov," zdôraznila maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová.

Európska komisia podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Maďarsko týkajúcu sa nesplnenia povinností. Žaloba súvisí s tým, že maďarské úrady nezákonne väznili žiadateľov o medzinárodnú právnu ochranu v tranzitných oblastiach na maďarsko-srbských hraniciach. Okrem toho vracali späť žiadateľov o azyl, čím podľa EK došlo k porušeniu európskych smerníc o prijímaní a navracaní nelegálnych utečencov.

Komisia tvrdí, že podstatná časť maďarských vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa práva na azyl a návratovej politiky je v rozpore s legislatívou EÚ. Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Priit Pikamäe v nezáväznom stanovisku pre sudcov 25. júna odporučil, aby sa súd v tomto spore priklonil k stanovisku EK.

Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová v reakcii uviedla, že maďarská vláda považuje za bezpredmetné stanovisko generálneho advokáta, podľa ktorého Maďarsko nesplnilo povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ v oblasti udeľovania azylu a návratovej politiky. Vargová spresnila, že tranzitné zóny, ktoré sú predmetom kritiky, už vláda zrušila po tom, ako vyniesol súd 14. mája v inej veci verdikt, v zmysle ktorého je pobyt žiadateľov o azyl v tranzitných zónach nezákonný.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá