Rokovanie NR SR aj o štátnom rozpočte či odoberaní titulov

Aktualizované:
Poslancom ostáva na poslednej tohtoročnej riadnej schôdzi prerokovať už len niekoľko bodov. Pokračovať bude rozprava k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok písomne prihlásenými poslancami. Potom sa môžu ešte hlásiť ústne. Koronavírus a mimoriadne bezpečnostné či ekonomické opatrenia prijímané na národnej i medzinárodnej úrovni sa výrazne premietajú aj do fungovania štátu.

Predpokladaný budúcoročný schodok verejných financií sa dostáva na úroveň 7,44 percenta hrubého domáceho produktu, respektíve sedem miliárd eur. V porovnaní s týmto rokom je to pokles o viac ako dva body, pretože ku koncu decembra by mal schodok dosiahnuť 9,7 percenta HDP, čo je bezmála deväť miliárd eur. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad v stanovisku k návrhu rozpočtu. Podľa úradu rozpočet obsahuje viaceré riziká.

Zákonodarcovia prerokujú tiež návrh vládnej novely zákona o pobyte cudzincov. Právna úprava rieši najmä pobytový status občanov Veľkej Británie a Severného Írska, ktorí do 31. decembra 2020 využili právo na voľný pohyb a zdržiavajú sa na území Slovenskej republiky. Novela sa vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov. Účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2021. Vláda zároveň navrhuje, aby parlament prerokoval predmetnú novelu v skrátenom legislatívnom konaní.

Plénum má na 18. schôdzi prerokovať aj novelu zákona o vysokých školách, ktorú na opätovné prerokovanie vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Novelu, ktorá sa zaoberá otázkou odoberania akademických titulov, považuje za správnu a potrebnú z hľadiska cieľov. Obsahuje však podľa nej aj sporné ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s ústavou. Keďže je momentálne v parlamente otvorená ústava, do ktorej sa má zakotviť reforma justície, vďaka pozmeňovaciemu návrhu sa má hlave štátu udeliť právomoc odvolávať vysokoškolských profesorov.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá