Spôsobia nové kritéria pri prijímačkách diskrimináciu chlapcov?

Spôsobia nové kritéria pri prijímačkách diskrimináciu chlapcov?
Zdroj foto: SITA
Návrh ministerstva školstva, aby na gymnáziá boli prijímaní žiaci podľa priemernej známky za posledné ročníky, môže podľa bývalého šéfa rezortu Martina Fronca (KDH) spôsobiť diskrimináciu chlapcov.

Ako uviedol Fronc v rozprave k zákonu o odbornom vzdelávaní, opakované medzinárodné meranie ukázalo, že chlapci majú horšie známky ako vedomosti. Podľa neho chlapci sú približne o stupeň horšie hodnotení. „Týmto ich dostaneme do istej diskriminácie,“ povedal.

Fronc zároveň podrobil kritike určovanie počtu tried prvých ročníkov na stredných škôl pre súkromné a cirkevné školy samosprávnymi krajmi. „To je zásah do práv iných zriaďovateľov. Mali by sme nechať istú slobodu školám, učiteľom, rodičom. Tento princíp je narušený, lebo si nebudú môcť rodičia vybrať školu pre svoje dieťa. Je narušený princíp slobodného prístupu k vzdelávaniu,“ zdôraznil. Kritizoval však nielen rezort, ale aj veľké firmy za sťažnosti, že školy pre nich nepripravujú odborníkov, ktorých potrebujú. Podľa Fronca však samotné firmy nepohli ani prstom, aj keď majú možnosť zriaďovať školy.

Podľa poslanca NR SR za SDKÚ-DS Miroslava Beblavého sú potrebné merateľné kritériá, podľa ktorých samosprávne kraje budú určovať počty tried prvého ročníka stredných škôl. Poslancovi ide o zobjektívnenie celého procesu, preto v rozprave navrhol, aby ministerstvo školstva kontrolovalo samosprávne kraje, či dodržiavajú vyhodnocovacie kritérií pri rozhodovaní o prvých ročníkoch.

Ministerstvo by získalo zároveň kompetenciu urobiť nápravu rozhodnutia vyššieho územného celku. Problémom VÚC je v tomto zákone podľa Beblavého konflikt záujmov. Upozornil, že zriaďovateľ primárne obhajuje záujmy svojich škôl, preto vidí konflikt v tom, či uprednostniť vlastnú školu, ktorú zriaďuje, alebo cirkevnú či súkromnú školu.

Ministerstvo školstva navrhuje pre samosprávy, aby od januára 2013 mohli rozhodovať o otvorení prvých ročníkov vo všetkých, aj neštátnych stredných školách. VÚC, ktoré sú samé zriaďovateľmi štátnych škôl, tak získajú dosah aj na konkurenčné súkromné a cirkevné školy.

Zriaďovatelia neštátnych škôl budú môcť od nového roka otvárať triedy nad rámec povolenia VÚC len pod podmienkou, že si ich prevádzku zafinancujú z vlastného vrecka. Samosprávy sa majú pri rozhodovaní opierať o regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách a tiež o analýzu a prognózu o vývoji na trhu práce. V súčasnosti však prognózy pracovného trhu neexistujú. Na zriadenie alebo zrušenie ročníkov bude potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny regionálnych zastupiteľstiev.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá