Rezort vysvetlil, čo sa stalo s odpadom z plošného testovania

TA3 SITA
1.12.2020 15:33

Ministerstvo obrany postupuje pri skladovaní biologického odpadu, ktorý vznikol pri testovaní obyvateľov v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, zodpovedne, bezpečne a plne v súlade s požiadavkami tak, ako ich definuje vyhláška ministerstva životného prostredia.

Rezort vysvetlil, čo sa stalo s odpadom z plošného testovania
TASR/Martin Baumann

V uzamknutom hangári

Ozbrojené sily uskladnili biologický odpad z testovania v priestoroch vojenského objektu Mokraď v okrese Liptovský Mikuláš. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Minister obrany Jaroslav Naď zároveň odmietol medializované tvrdenia týkajúce sa osobitných podmienok na uskladňovanie a „obaľovanie“ nemocničného odpadu. „Tento odpad nepochádza zo zdravotníckych zariadení, ale z účelovo zriadených odberových miest, ktoré neboli kvalifikované ako zdravotnícke zariadenia. Preto sa na nás vzťahujú všeobecné podmienky ustanovené právnymi predpismi v pôsobnosti MŽP SR, najmä zákon o odpadoch a súvisiaca vyhláška MŽP SR,“ vysvetlil.

Zároveň priblížil, že zo zákona o odpadoch nevyplýva osobitná podmienka pre „balenie“ odpadu. Podstatné je jeho celkové zhromažďovanie v zmysle príslušných noriem na skladovanie takéhoto typu odpadu. Podmienkou je spevnená, nepriepustná a zabezpečená skladovacia plocha proti pôsobeniu škodlivých látok a pred pôsobením vonkajších vplyvov. „To všetko uzamknutý a zabezpečený hangár vo vojenskom priestore Mokraď spĺňa,“ uviedol šéf rezortu obrany.

Treba nájsť ekologické riešenie

Ako ďalej vysvetlil, ministerstvo obrany a ani vojenská nemocnica nevykonávajú nakladanie s nebezpečným odpadom. „My ho zhromažďujeme, teda dočasne ukladáme pre ďalšie nakladanie s týmto odpadom. Následne ho odovzdáme osobe oprávnenej na ďalšie nakladanie s ním,“ pokračoval Naď. Možnosťou postupu je, že odpad si prevezme zariadenie, ktoré je oprávnené na nakladanie a zneškodnenie nebezpečného odpadu, napríklad spaľovňa, alebo bude prevzaté zberovou spoločnosťou.

Predmetný odpad môže byť zhromažďovaný za uvedených podmienok jeden rok. Dôležité je preto podľa MO SR nájsť ekologický a ekonomicky výhodné riešenie. Rezort obrany chce takto pomôcť Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku, ktorá približne 300 ton biologického odpadu likviduje postupne v rámci kapacít zmluvnej spoločnosti.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok