Štátnu pomoc s nájomným predĺžili, za boli všetci poslanci

Podnikatelia, ktorým protipandemické opatrenia štátu obmedzili príjem a svoje priestory majú prenajaté, môžu požiadať o dotáciu z ministerstva hospodárstva na nájomné aj v druhej vlne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH, ktorú schválilo plénum parlamentu hlasmi všetkých 138 prítomných poslancov. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

Splácať treba začať už na jar

Rovnako ako v prvej vlne je výška dotácie rovnaká ako zľava, ktorú poskytne prenajímateľ. Dlžnú sumu musia nájomcovia prenajímateľom začať splácať nasledujúci mesiac po skončení sa mimoriadnej situácie, najneskôr od apríla budúceho roka, a to bez ohľadu na to, či sa pandémia skončí alebo nie.

Rezort hospodárstva v dôvodovej správe k novele upozornil, že v súvislosti s opätovným zvýšením šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sú prijímané nové opatrenia s cieľom zamedzenia šírenia pandémie. "Tieto opatrenia majú významný negatívny vplyv aj na maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré sú povinne zatvorené alebo ich činnosť bola významne obmedzená. V tomto dôsledku prevádzky fungujúce v nájmoch z dôvodu opätovného zníženia príjmu nie sú schopné vyplácať zmluvné nájomné," uviedlo MH.

Nájomca v ideálnom prípade neplatí nič

Maximálna výška dotácie je 50 % z nájomného, a to v prípade, že rovnakú zľavu poskytne aj prenajímateľ. Nájomca by v takomto prípade neplatil nič a prenajímateľ bude mať uhradenú polovicu nájomného. Dotáciu však MH podmienilo vznikom nájomného vzťahu pred prvým augustom tohto roka. Prípadná zmena výšky nájomného, ku ktorej došlo po 31. auguste tohto roka, výšku dotácie neovplyvní.

Upravuje sa tiež nový dotačný titul poskytovania dotácií v pôsobnosti MH SR. A to tak, aby sa podpora a pomoc dostala na základe vyhlásenej výzvy čo najširšiemu okruhu osôb, ktorým boli spôsobené škody, ktoré vznikli ako priame následky alebo nepriame následky pandémie z dôvodu ochorenia COVID-19.

TOP videá

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá