Externisti budú študovať o rok dlhšie

TASR
19.9.2012 15:17

Externisti by mali na získanie vysokoškolského titulu študovať dlhšie. Vláda dnes odsúhlasila novelu zákon o vysokých školách, ktorá im predlžuje dĺžku bakalárskeho štúdia z troch na štyri roky a magisterského z piatich na šesť rokov.

Externisti budú študovať o rok dlhšie
SITA

"Cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť rovnakú kvalitu výsledkov vzdelávania bez ohľadu na to, či študent študuje dennou alebo externou formou. Prirodzeným dôsledkom nového prístupu je, že štandardná dĺžka externého štúdia je väčšia ako u porovnateľného denného štúdia," konštatuje sa v materiáli.

Ministerstvo školstva novelou reaguje aj na problematiku tzv. lietajúcich profesorov. "Vysokoškolskí učitelia majú v niektorých prípadoch niekoľko pracovných pomerov na vysokých školách na ustanovený týždenný pracovný čas, čo môže ohrozovať dostatočné udržiavanie kvalitatívnej úrovne ich činností spojených s povolaním vysokoškolského učiteľa, výskumníka, či umeleckého pracovníka," upozornil rezort. Po novom preto budú môcť vysokoškolskí učitelia odpracovať maximálne 69 hodín týždenne.

Právna norma zároveň posilňuje kompetencie Akreditačnej komisie vo vzťahu k systému habilitačných konaní a vymenúvania profesorov. Cieľom má byť upravenie podmienok získania titulu profesor, keďže tie si stanovujú univerzity a v súčasnosti sa môžu aj výrazne líšiť. Komisia tak bude môcť vykonať kontrolu, pričom v prípade, ak vysoká škola v konkrétnom prípade nedodržala svoje kritériá, na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie ministerstvo vysokej škole odníme príslušné právo.

Vysoké školy budú môcť okrem toho po novom pýtať školné za poskytovanie programov v inom ako štátnom jazyku. Očakáva sa, že vysoké školy v tomto smere využijú príležitosť a vykonajú potrebné kroky na svoju propagáciu smerom do zahraničia a na získanie vysokoškolských učiteľov zo zahraničia, ako aj študentov – cudzincov. S cieľom otvorenia vojenských vysokých škôl sa zase umožňuje štúdium na vojenských vysokých školách aj civilným uchádzačom, a to vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Novela vysokoškolského zákona by v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta mala platiť od januára 2013. Rezort už zároveň pripravuje nový zákon o vysokých školách a táto novelizácia reaguje na problémy, ktoré sa budú riešiť aj v novom zákone.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok