Kampaň vyzýva strany na zvýšenie kontroly ich financovania

Kampaň vyzýva strany na zvýšenie kontroly ich financovania
Zdroj foto: SITA
Transparency International Slovensko (TIS), Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI a Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO spúšťajú kampaň, ktorou vyzývajú parlamentné strany, aby prijali účinný zákon na zvýšenie kontroly a transparentnosti financovania politických strán na Slovensku.

Poslanci začnú dostávať od svojich voličov pohľadnice „Splníte svoj sľub?“ s výzvou, aby prijali účinný zákon, ktorým sa zvýši kontrola a transparentnosť financovania politických strán. Je to súčasť kampane, ktorú dnes spúšťajú Transparency International Slovensko (TIS), Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI a Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Tí už pol roka pripomínajú parlamentným stranám časomierou na internete ich predvolebný sľub podporiť zmeny na sprehľadnenie financovania politiky. „Politici boli žhaví to podpísať a dávali za pravdu, že je to problém, ako slabo sú kontrolované politické strany a sľubovali to zmeniť,“ uviedol šéf TIS Gabriel Šípoš a dodal, že doteraz nepočuli ani jeden návrh, ktorý by sa týkal financovania politických strán, z čoho sú sklamaní.

Pred pol rokokom im strany sľúbili, že do roka od začiatku fungovania nového parlamentu, teda do apríla 2013, ktorákoľvek strana predloží takúto novelu zákona. Do splnenia sľubu im zostáva ešte 198 dní. „Sú veľmi silné podozrenia, že politické strany sú financované aj mimo legálnych zdrojov, ktoré vykazujú, čo ukázala aj kauza Gorila,“ vyhlásil Šípoš.

Najvýznamnejšou časťou novej kampane je možnosť, aby ľudia podpisovali verejnú podpisovú kampaň na webovej adrese http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=681263. „Treťou časťou kampane je zverejnenie štúdie, v ktorej sú zhrnuté základné odporúčania pre strany, ako má byť upravené financovanie politických strán. Štúdia obsahuje aj prehľad modelov financovania strán v zahraničí,“ uviedol šéf Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Ctibor Košťál.

Mimovládne organizácie predkladajú stranám sedembodový balíček riešení. Volajú po nestrannom a dôveryhodnom orgáne na kontrolu financovania straníckych aktivít a tiež uplatňovanie ústavného zákona o tzv. konflikte záujmov. Voľba kolektívneho orgánu by mala byť rozdelená na viacero voliteľov (napríklad parlament, ombudsman, Ústavný súd SR, mimovládne organizácie). Tento nestranný orgán musí byť podľa nich dostatočne personálne a finančne vybavený. „Tak ako máme kontrolný orgán ekonomického trhu, tak na tom politickom trhu takýto orgán chýba,“ uviedla Emília Sičáková-Beblavá z TIS. Podľa Šípoša nie je fér od strán, keď hovoria, že chcú sprísniť kontrolu ľudí a firiem a majú slabú kontrolu vlastného financovania.

Okrem kontrolného orgánu chcú, aby sa vytvoril mechanizmus na podporu získavania darov od väčšieho počtu právnických alebo fyzických osôb, napríklad viazaním časti štátnych príspevkov na deklarované neštátne príspevky. Podľa nevládnych organizácií treba zaviesť povinné deklarovanie príjmov a výdavkov aj samotných kandidátov na centrálnej aj komunálnej úrovni. Spresniť by sa mali majetkové priznania politikov a doplniť aj o deklarovanie ich záujmov.

Podľa mimovládnych organizácií treba zaviesť centrálnu evidenciu príjmov a výdavkov politických strán a dennú aktualizáciu údajov. Centrálnu evidenciu by prevádzkovala inštitúcia pre dohľad a kontrolu nad financovaním politických strán. Mali by sa zverejňovať bezodplatné plnenia (nepeňažné príjmy) na stranícke aktivity od tretích osôb v rovnakom rozsahu ako dary. Volajú aj po sprísnení sankcií pri neplnení si zákonných povinností, možnosť uložiť sankcie aj jednotlivcom – kandidátom za porušenie povinnosti deklarovať vynaložené prostriedky na kampaň.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá