Umelecké školy dostanú 20 miliónov, podporu schválila vláda

Zriaďovatelia základných umeleckých škôl získajú od štátu na udržanie zamestnanosti 20 miliónov eur. Vláda schválila návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v ZUŠ v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu navrhlo poskytnúť príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac.

Ministerský návrh ráta s tým, že na obdobie trvania mimoriadnej situácie od marca do júna 2020 je potrebné vyčleniť 20 miliónov eur. Návrh by sa mal týkať zhruba 6 192 zamestnancov a 716 ZUŠ vrátane elokovaných pracovísk. Financovaný by mal byť zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na rok 2014 - 2020.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá